Sijoittajabarometri: Inflaation kiihtyminen yksityissijoittajien mielestä sijoittamisen suurin riski

Talous

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa suomalaisten yksityissijoittajien käytökseen, mutta suurimpana uhkana he näkevät inflaation kiihtymisen, ilmenee Sijoittajabarometrista.

Sijoittajabarometrin vastaajista 66 prosenttia katsoi, että inflaation kiihtyminen on tällä hetkellä sijoittamisen suurin riski.

Vastanneista 30 prosenttia kertoi olleensa Venäjän hyökkäyksen takia normaalia passiivisempi sijoittaja, 24 prosenttia sanoi, että sodalla ei ole ollut vaikutusta sijoituspäätöksiin. Tavallista enemmän osakkeita kertoi ostaneensa 22 prosenttia vastanneista ja 7 prosenttia puolestaan sanoi vähentäneensä osakepainoa.

Vastaajista 15 prosenttia sanoi pitäneensä osakepainon samana, mutta käyneensä tavallista aktiivisemmin kauppaa.

Aineisto kerättiin internetin välityksellä 24.maaliskuuta–5.huhtikuuta. Vastaajia oli yhteensä 2884.