Eläkkeelle jääminen myöhentyi viime vuonna selvästi

Eläkeläiset

Eläkkeelle jääminen myöhentyi viime vuonna selvästi, kertoo Eläketurvakeskus. Eläkkeelle siirryttiin viime vuonna keskimäärin 61,5-vuotiaana, mikä on yli kaksi kuukautta myöhemmin kuin toissa vuonna.

Eläketurvakeskuksen mukaan vanhuuseläkkeelle siirtyi viime vuonna 44 500 henkilöä, mikä on lähes 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Eläkeuudistuksessa sovittu vanhuuseläkeiän alarajan korottaminen on nostanut keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää ja vähentänyt vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää.

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut vuosituhannen alusta 2,7 vuotta. Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 työeläkkeelle siirryttäisiin keskimäärin 62,4 vuoden iässä.

Tavoitteen saavuttamiseksi eläkkeellesiirtymisiän olisi noustava reilun kymmenyksen joka vuosi.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että eläkkeellesiirtymisiän nousulle asetettu tavoite voidaan saavuttaa, koska vanhuuseläkkeelle jäädään yhä myöhemmin. Huolestuttavaa on kuitenkin uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän nousu, kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto tiedotteessa.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi viime vuonna 20 300 henkilöä, 400 henkilöä enemmän kuin vuonna 2018.

– Valitettavasti nuorten naisten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen näyttää yleistyneen, Kannisto sanoo.

Viime vuonna vanhuuseläkkeen alaikärajan saavuttivat vanhimmat vuonna 1956 syntyneistä. Heidän alin vanhuuseläkeikänsä on kolme kuukautta edeltävää ikäluokkaa korkeampi, 63 vuotta ja 6 kuukautta.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa vanhuuseläkkeen uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia tuloista vuodessa eli jokaisesta ansaitusta eurosta kertyy 1,5 senttiä eläkettä. Eläke alkaa karttua työntekijöille jo 17-vuotiaasta ja yrittäjille 18-vuotiaasta lähtien. Myös eläkkeellä ollessa tehdystä työstä karttuma on 1,5 prosenttia.