Eduskuntavaaleissa useat ehdokkaat saivat laitonta tukea

Lähes sata ehdokasta joutui täydentämään tai korjaamaan vaalirahailmoitustaan
Vaalirahoitus

Useat ehdokkaat saivat lainvastaista tukea viime kevään eduskuntavaaleissa. Asiasta kertoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV, joka on tarkastanut kaikkien vaaleissa kansanedustajiksi tai varaedustajiksi valittujen rahoitusilmoitukset.

Ehdokkaista osa oli saanut kampanjatukea sellaisilta tahoilta, joilta vaalirahoituslain mukaan ei saisi vastaanottaa tukea. Näissä tapauksissa tukea oli saatu alle 1 500 euroa, jolloin tukea ja sen antajaa ei tarvitse erikseen ilmoittaa vaalirahoitusilmoituksessa.

– Tukea ei saa esimerkiksi vastaanottaa, jos tuen antajaa ei voida selvittää. Ulkomailta tukea saa vastaanottaa vain yksityishenkilöiltä ja ehdokkaan kanssa samaa aatesuuntaa edustavilta yhteisöiltä ja säätiöiltä, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen muistutti tiedotteessa.

Oli myös tapauksia, joissa ehdokas oli saanut yksittäiseltä tukijalta enemmän kuin lain sallimat 6 000 euroa.

Julkisen vaalirahailmoituksen lisäksi ilmoitusvelvolliset toimittivat VTV:lle kampanjoidensa tiliotteet. Yhteensä 277 ilmoitusvelvollisesta 92 täydensi tai korjasi ilmoitustaan tarkastusviraston pyynnöstä. Korjaukset olivat useimmiten rahoituksen erittelytietojen tarkennuksia.

Tarkastusvirastolle ei tehty vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoituksiin liittyviä kanteluita.

Eduskuntaan valittujen ja varaedustajien kampanjakulujen keskiarvo oli vajaat 35 000 euroa. Suurin vaalikampanja oli 115 547 euroa ja pienin 308 euroa. Kaikki vaalirahoitusilmoitukset ovat esillä osoitteessa Vaalirahoitusvalvonta.fi.