Eduskunta edellyttää maistraattien tilalle tulevien virastojen palveluiden saatavuutta koko maassa – keskustalaiset iloitsevat keskittämisen torppaamisesta

Tulevaisuudessa siviilivihkimiset suoritetaan digi- ja väestötietovirastossa
Digi- ja väestötietovirasto

Keskustan hallintovaliokuntaryhmän jäsenet, kansanedustajat Juha Pylväs, Mikko Kärnä ja Hanna Huttunen ovat tyytyväisiä keskiviikkona valmistuneeseen digi- ja väestötietoviraston perustamista käsittelevään mietintöön.

Maistraatit ja Väestörekisterikeskus yhdistyvät uudeksi virastoksi ensi vuoden alusta. Keskusta esitti mietintöön lausumaa, jonka mukaisesti eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan digi- ja väestötietoviraston laadukkaiden palveluiden saatavuuden turvaamisesta koko maassa.

Lausumaehdotus sai koko valiokunnan tuen ja mietintö hyväksyttiin lopulta yksimielisesti.

Lakiesitys ja siitä valmisteltu asetusluonnos herättivät keskustalaisissa huolta, sillä virasto olisi itse saanut vapaasti päättää 20 eri toimipaikan kohtalosta.

– Tämä olisi saattanut johtaa toimipisteiden lakkauttamisiin ja palveluiden keskittämiseen. Nyt keskusta torjui tämän uhkan. Tällainen politiikka on puolueemme ydintä, sillä haluamme turvata laadukkaat palvelut joka puolella maata, hallintovaliokunnan keskustalaiset toteavat tiedotteessaan.

He toivovat, että viraston nimeen kiinnitetään jatkossa huomiota. He kertovat kokevansa nimen ”hivenen erikoisena”, ottaen huomioon viraston tehtävät. Tulevaisuudessa esimerkiksi siviilivihkimiset suoritetaan digi- ja väestötietovirastossa.

– Tuntuu oudolta, että ihmiset menevät naimisiin tämän nimisessä paikassa.

– Toivomme, että maistraatti-nimitys säilyy kansan suussa edelleen ”asiointinimenä”, ja onhan tätä myös mahdollisuus arvioida tulevaisuudessa uudelleen. Muuttuihan se Itellakin takaisin Postiksi, keskustalaiset toteavat.