Eduskunnan on määrä käsitellä asetukset valmiuslain ottamisesta käyttöön – sen jälkeen valtioneuvostoon ja presidentin vahvistettavaksi

Valmiuslaki

Eduskunnan on määrä käsitellä tänään asetukset valmiuslain ottamisesta käyttöön. Asetukset pitää eduskunnan hyväksynnän jälkeen viedä valtioneuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen vahvistettavaksi presidentin esittelyyn.

Pykälien nojalla voidaan muun muassa joustaa kiireettömän terveydenhoidon määräajoista ja kiireettömästä hoidosta voidaan siirtää työntekijöitä ja tiloja kiireellisen hoidon antamiseen. Tätä voi olla esimerkiksi koronapotilaiden tarvitsema välitön hoito.

Samalla sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirastot voivat velvoittaa kunnallisia tai yksityisiä terveydenhoitopalveluita tuottavia tahoja lisäämään hoitopaikkoja tai hoitamaan eri potilaita kuin tavallisesti.

Potilaita voidaan myös siirtää sairaalasta toiseen tai vaikka julkiselta puolelta yksityiselle, jos potilaiden hoitoon ei muuten riitä käsipareja tai muuta kapasiteettia.

Sovellettavilla pykälillä keskitettäisiin viestintää valtioneuvoston kanslialle ja annetaan valtioneuvostolle päätösvaltaa työnjaosta hallinnonalojen välillä, jos siitä on epäselvyyttä.

Työnjakopykälä on otettu käyttöön, jotta vältytään esimerkiksi viimekeväisen kaltaiselta epäselvältä tilanteelta Helsinki-Vantaan lentokentällä. Valiokunta kuitenkin huomauttaa, että uudetkaan asetukset eivät olisi soveltuneet tilanteen ratkaisemiseen, koska kyse oli osin myös Vantaan toimivallasta.

Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan jo tänään, joten niiden käsittelylle eduskunnan täysistunnossa tulee kiire.

Valtioneuvoston torstainen yleisistunto alkaa ennen eduskunnan täysistuntoa. Seuraava keskiviikkona iltapäivällä tiedossa ollut presidentin esittely on perjantaina.

Asetusten voimaantulo voi siten viivästyä, ellei ylimääräisiä tilaisuuksia järjestetä tänä iltana.