Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia maaseudulle – Älykäs maatalous voi lisätä tehokkuutta ja säästää ympäristöä

Maatalouden kannattavuusongelmat ja huonot tietoliikenneyhteydet hidastavat kehitystä
Digitalisaatio

Tulevaisuudessa maatalouden koneet voivat olla itseohjautuvia ja verkottuneita. Laiteverkosto tuottaa dataa, joka helpottaa päätöksentekoa ja optimoi tuotantoa.

Tällaisia tulevaisuudenkuvia hahmotellaan Pellervon taloustutkimuksen PTT:n perjantaina julkaisemassa tutkimuksessa, jonka mukaan digitalisaatio on suuri mahdollisuus sekä maaseudulle että maataloussektorille.

PTT arvioi, että muutos edellyttää kuitenkin murroksen ymmärtämistä sekä loikkaa osaamisessa ja toimintatavoissa.

– Suomessa maatalouden lähtötilanne on digitalisaation kannalta suotuisa. Ihmisillä on yleisesti hyvät valmiudet, ja digitaaliset palvelumallit sekä standardit kehittyvät, sanoo PTT:n toimitusjohtaja Iiro Jussila tiedotteessa.

Älykkään maatalouden tavoitteena on lisätä tehokkuutta, mutta samalla voidaan säästää maaperää ja vähentää päästöjä.

Tarkempi data auttaa kehittämään uusia tuotantomenetelmiä, nopeuttaa kasvinjalostusta ja lisää viljelyn intensiivisyyttä.

Tutkimuksessa arvioidaan myös, että koko maaseudun kannalta digitalisaatio voi merkittävästi pienentää välimatkoista aiheutuvia haittoja ja lisätä alueiden elinvoimaa.

Esimerkiksi palveluiden tarjontaa voidaan parantaa etäratkaisuilla ja jakamistalouden avulla.

Digitalisaation etenemistä on tutkimuksen mukaan hidastanut teknologian hinta. Suosituksissa sanotaankin, että maatalouden nostamiseksi kannattavuuskuopasta tarvitaan sidosryhmät yhdistävä strategia ja toimia valtiovallalta ja koko ruokaketjulta.

Samoin tietoliikenneinfraan kaivataan investointeja ja tukea. Tietoliikenneyhteydet voivat olla maaseudulla epävarmat ja hajanaiset.

Lisäksi tutkimuksesta selviää, että älymaatalouteen siirtymistä haittaa datan siiloutuminen eri valmistajien järjestelmiin ja datalähteitä yhdistävien teknologioiden ja organisaatioiden puuttuminen.

Suositusten mukaan lainsäädäntöä tulisi kehittää digitalouden tarpeisiin niin, että huomioidaan muun muassa datan kokoaminen, varastointi, käyttöoikeudet ja vaihdanta.