Business Finland: Tampereen monitoimiareenan nimikkosponsori sai miljoonien eurojen lainat ja avustukset väärillä ja salailluilla tiedoilla

Tuotekehitys

Teknologiayhtiö Uros salasi asioita ja antoi tarkoituksella vääriä tietoja saadessaan miljoonien eurojen tuotekehityslainat ja avustukset 2010-luvun alussa, Business Finland sanoo.

Uros sai vuosina 2011–2013 lähes viiden miljoonan euron tuotekehityslainat ja 1,25 miljoonan euron avustuksen silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä Business Finlandilta. Viime vuoden lopulla Business Finland määräsi rahat välittömästi takaisinmaksettavaksi.

Uros on valittanut asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikeudelle toimittamassaan lausunnossa Business Finland sanoo saaneensa vuosina 2019 ja 2020 tietoonsa asioita, jotka yhtiö oli salannut ja jotka olisivat aikoinaan johtaneet siihen, että rahoitusta ei olisi myönnetty.

Lausunnon mukaan Uros salasi rahoittajalta sopimukset, joilla rahoitetuissa projekteissa kehitettävät tai aikaansaadut tulokset myytiin ja luovutettiin luxemburgilaiselle tytäryhtiölle.

–  Yritys on hakenut ja saanut rahoitusta esitettyyn lisenssiliiketoimintaan, jota sillä ei ole esiin tulleiden tietojen mukaan ollut aikomustakaan toteuttaa, lausunnossa sanotaan.

Suuri yleisö sai tietää oululaistaustaisesta Uroksesta maaliskuussa 2020, kun Tampereelle tämän vuoden joulukuussa valmistuva monitoimiareena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi.

STT kertoi jo syyskuussa, että yhtiön kertomien mahtavien voittojen takana ei todennäköisesti ole vastaavaa todellista liiketoimintaa. Kaksi viikkoa sitten STT uutisoi, että Uros on lähes kymmenen vuoden aikana maksanut Business Finland -lainoistaan vain osan koroista.

Business Finlandin mukaan yhtiö teki huhtikuussa 2011 ensimmäisen kahdesta salatusta sopimuksesta, joiden mukaan kaikki immateriaalioikeudet luovutetaan tai ne kuuluvat luxemburgilaiselle tytäryhtiölle.

–  Sopimusasiakirja osoittaa, että rahoitusta hakenut suomalaisyhtiö on jo ennen hakemuksen jättämistä Business Finlandille tehnyt sopimuksen mahdollisten projektissa syntyvien tulosten siirtämisestä toiselle yhtiölle, Business Finland sanoo.

Se sanoo saaneensa tiedon sopimuksista vasta viime vuoden keväällä tehdyn tarkastuskäynnin tuloksena.

Valituksessaan hallinto-oikeudelle Uros kiistää, että olisi tarkoituksellisesti salannut tai antanut harhaanjohtavaa tietoa sopimusjärjestelyistä tytäryhtiönsä kanssa.

Uros vetoaa muun muassa siihen, että koska huhtikuun 2011 sopimus tehtiin ennen lainapäätöstä, asiassa ei voi olla kyse lainaehtojen noudattamatta jättämisestä.

Valituksen mukaan yhtiö ei ymmärtänyt, että sen olisi tullut hakea patenttien myynnille suostumus, koska kyse oli konsernin sisäisistä järjestelyistä. Yhtiö myös kiistää, että immateriaalioikeuksien myyminen olisi vaikuttanut sen lainojen takaisinmaksukykyyn.

STT ei tiistaina tavoittanut yhtiön toimitusjohtajaa Rauno Jokelaista tai pääomistaja ja hallituksen puheenjohtajaa Jyrki Hallikaista.

Hallinto-oikeus on antanut asiassa välipäätöksen, jonka mukaan takaisinperintää ei voida pistää täytäntöön ennen kuin kiistassa on saatu lainvoimainen oikeuden päätös.

Valtiokonttori on nostanut Business Finlandin tuotekehityslainoista kanteen myös Helsingin käräjäoikeudessa. Vuonna 2013 myönnetty avustus korkoineen on sen sijaan siirretty ulosottoon.