Asevelvollisuutta uudistavan komitean varapuheenjohtaja muuttaisi siviilipalvelusta rankasti – sopivia tehtäviä olisivat esimerkiksi palo- ja pelastustoimi, ensihoito, logistiikka ja öljyntorjunta

Tulevaisuudessa nuoret miehet ja naiset suorittaisivat maanpuolustusvelvollisuuden asevelvollisuuden tai kansalaispalvelun myötä, keskustan Joonas Könttä sanoo
Asevelvollisuus

Asevelvollisuutta uudistavan parlamentaarisen komitean varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) kannattaa asevelvollisuuden asteittaista, mutta laajaa uudistusta.

Könttä ulottaisi kutsunnat kaikille ja uudistaisi siviilipalvelusta.

– Mielestäni ensiaskel on ulottaa kutsunnat kaikille mahdollisimman nopeasti, hän sanoo tiedotteessa.

– Samalla meidän on nopeasti uudistettava siviilipalvelusta nykyistä huomattavasti tarkoituksenmukaisemmaksi. Siviilipalveluksesta tulee tehdä yhteiskunnan kriisiaikoihin paremmin soveltuva. Nykyisessä siviilipalvelusmallissa on paljon elementtejä, jotka eivät tue yhteiskunnan erilaisten kriisitilanteiden tarpeita, Könttä näkee.

Siviilipalveluksen suorittamismahdollisuuksia täytyy Köntän mukaan vähentää, ja siirtyä yhteiskunnan kannalta keskeisiin tehtäviin.

– Sopivia tehtäviä ovat esimerkiksi palo- ja pelastustoimi, ensihoito, logistiikka, öljyntorjunta, puolustusvoimien tukitehtävät, väestönhallinta ja niin edelleen. 

Uudistettua siviilipalvelusta tulee Köntän mukaan muokata asteittain kohti kansalaispalvelua, jonka kesto voisi olla yhtenäinen asevelvollisuuden kanssa.

– Tulevaisuudessa nuoret – miehet ja naiset yhtälailla – suorittaisivat maanpuolustusvelvollisuuden asevelvollisuuden tai kansalaispalvelun myötä.

Könttä sanoo, että uudistusten lähtökohtana tulee pitää Suomen puolustuskyvyn parantamista ja sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin vastaamista.

Parlamentaarinen komitea selvittää parhaillaan yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Komitean toimikausi kestää lokakuun loppuun.