Aluehallintoviraston raportti ruotii läpi palvelut – erityisesti puutteita löytyi mielenterveyspalveluista ja julkisesta liikenteestä

Palvelut

Aluehallintovirasto on julkaissut koko maan kattavan raportin, jossa käydään läpi palveluiden ongelmakohtia ja ratkaisuja niihin. Erityisesti raportissa kiinnitetään huomiota lapsiin ja nuoriin.

Kunnissa nuorille suunnatuista palveluista ison osan arvioitiin toimivan hyvin, mutta lähes jokaisessa palvelukokonaisuudessa oli myös parannettavaa.

–  Kriittisimpinä riittämättöminä palveluina arvioinnissa nousivat esiin mielenterveyspalvelut ja julkinen liikenne, raportti kertoo.

Kuntakyselystä selviää, että nuorten mielenterveyspalveluissa olisi petrattavaa. Arvioon vaikuttivat mielenterveyspalvelujen sirpaleisuus, niiden heikko tunteminen ja saatavuus. 

Aluehallintovirastosta huomautetaan, että julkinen liikenne vaikuttaa nuorten elämään. Sillä on merkitystä esimerkiksi, kun valitaan jatkokoulutuspaikkaa tai halutaan päästä harrastusten pariin.

–  Julkisen liikenteen huonot yhteydet aiheuttavat haasteita kaikkien palvelujen saavuttamisessa ja siten vaikuttavat niiden riittävyyden arvioon, raportti toteaa.

Raporttia varten on tehty nuoriin liittyvä kuntakysely. Kun sen tuloksia vertaa nuorisobarometriin, huomaa että nuorten ohjaus- ja palveluverkostot antavat nuorille suunnatuille palveluille huonommat arviot kuin nuoret itse.

Puutteita löytyy myös sijoitettujen lasten opetuksesta. Raportista selviää, että kuntien suurimmat ongelmat sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisestä johtuvat lisääntyneestä tehostetun ja erityisen tuen sekä oppilashuollon tarpeesta.

Erityisopettajia tarvitaan yhä enemmän ja lasten ja nuorten mielenterveydelliset haasteet ovat lisääntyneet. Ongelmia aiheuttavat myös tiedonkulku kuntien sekä sosiaali- ja koulutoimen välillä.

Raportissa puhutaan myös harrastuksista, sillä siinä on otettu huomioon sekä liikunta että kulttuuri. Liikuntapaikkojen sijainnin kerrotaan olevan hyvä, mutta niiden esteettömyydessä on edelleen paljon kehitettävää.

Suurin osa kunnista haluaa edelleen tarjota kuntalaisille kulttuuripalveluita ja tarjoaakin esimerkiksi taiteen perusopetusta tai muuta kulttuuriharrastustoimintaa. Siinä, kuinka eri väestöryhmät pääsevät osallistumaan kulttuuripalveluiden suunnitteluun, on vaihtelua kuntien välillä. Monet kunnat tekevät yhteistyötä toisten kuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa.  Myös kirjastot on huomioitu raportissa.

–  Kirjastojen toimipaikkojen väheneminen on heikentänyt kirjastopalvelujen saatavuutta, mutta toisaalta kirjastojen omatoiminen aukioloaika on parantanut saatavuutta, raportissa todetaan.