Tuleva hyvinvointialue tarvitsee tukipalveluiden ammattilaisia

Mielipide

Tulevien aluevaalien kärkivaaliteemoiksi ovat nousseet lääkäri- ja hoitopalvelut, pelastustoimi sekä sosiaalitoimi. Hyvä niin, koska puhutaan erittäin tärkeistä asioista.

Olen kuitenkin huolissani siitä, että huomiotta jää kaiken perusta, eli tukipalvelut ja niiden työntekijät. Tulevalla hyvinvointialueella tarvitaan ammattitaitoisia tukipalveluiden työntekijöitä, sillä he ovat korvaamaton osa sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimea.

Keitä tukipalvelulaiset sitten ovat? Ammattimiehiä, apuvälinehuoltajia, erikoisammattimiehiä, kiinteistönhoitajia, kokkeja, laitoshuoltajia, ruokapalvelutyöntekijöitä, siivoojia sekä monien muiden tärkeiden työtehtävien tekijöitä.

Kuinka ambulanssi pääsee sairaalaan, jos tietä ei ole aurattu? Kuka tekee ruuan kuntoutujille, vanhuksille ja sairaille? Kuka huoltaa ja korjaa lääkärien ja hoitajien tarvitsemat työvälineet? Kuka korjaa potilaiden sängyt, pyörätuolit ja rollaattorit tai muut apuvälineet?

Entä ketkä huolehtivat tarvittavasta hygieniatasosta sairaalaympäristöissä, vanhainkodeissa ja pelastustoimessa? Esimerkkejä olisi todella paljon lisääkin. Tukipalvelut on kaiken toiminnan kivijalka.

Tukipalvelut ja sen työntekijät tulee olla tärkeä osa tulevassa organisaatiossa, eikä se saa olla mikään erillinen täyteosa. Kilpailutusta pitää välttää.

Viime aikoina olemme saaneet nähdä Turussa, minkälaisiin ongelmiin yksityistämiset ruokahuollossa voi johtaa. Tämä ei ole ainoa epäonnistuminen vastaavissa yrityksissä.

Onneksi Turun kaupunginhallitus päätti, että koulujen ja päiväkotien ruokahuollosta vastaavat Arkealaiset siirretään jatkossa pelkästään omistajille palveluja tuottavaan in house -yhtiöön.

Kilpailutuksien ongelmaksi tulisivat myös vaikeat rajapinnat, joita on varsinkin alkuvaiheessa melkeinpä mahdotonta arvioida.

Muistetaan siis vaalien jälkeenkin tämä tärkeä kivijalka. Tukipalvelut varmistavat, että työ- ja potilasturvallisuus turvataan ja työnteko sujuu entistäkin paremmin.

Korona-aikana ollaan paljon puhuttu työntekijöiden työn raskaudesta. Myös tukipalvelutyöntekijöiden työtaakka on kasvanut paljon. Epidemia on tuonut lisää työtehtäviä. Teemme työmme kuitenkin mutisematta, meitä tarvitaan varsinkin nyt.

Muistetaan myös tulevissa palkkojen harmonisoinnissa todellisia matalapalkkatyöläisiä. Mikäli näin ei tehdä loppuvat työntekijät näiltä aloilta.

Matti Hatanpää

aluevaaliehdokas, Porin Keskustan puheenjohtaja

erikoisammattimies