Keskustanuorten valtuuskunta hyväksyi liudan aloitteita – Palestiinan valtio halutaan tunnustaa, harrastustakuu voimaan ja ravintola-alkoholin alv ruoan tasolle

Keskustanuorten valtuuskunta on hyväksynyt kaiken kaikkiaan 21 poliittista ja kolme järjestöllistä aloitetta.

Helsingin Keskustanuorten aloite Palestiinan valtion tunnustamisesta meni läpi, ja Keskustanuoret ajaakin Palestiinan valtiolle itsenäisyyttä kestävän rauhan saavuttamiseksi alueelle.

– On huomattava, että tällä hetkellä yhteensä 137 maailman valtiota on tunnustanut Palestiinan itsenäisyyden, mukaan lukien naapurimaamme Ruotsi. Myös Euroopan unioni katsoo, että kahden valtion malli on ainoa realistinen tapa yrittää saavuttaa rauha Lähi-itään. Suomen on liityttävä näiden lukuisten maiden joukkoon osoittaen solidaarisuutta Palestiinalle,” valtuuskunta toteaa.

Normaalin tilinpidon rinnalle Keskustanuoret haluaa kattavan ekosysteemitilinpidon järjestelmän. Ekosysteemitilinpitoa harjoittaisivat ainakin ensi vaiheessa kunnat ja muu julkinen sektori.

– Ekosysteemitilinpito asettuu osaksi nykyisiä ympäristötilinpidon järjestelmiä, joten kunnille ei koidu tästä liikaa taakkaa. Ympäristötietoisuus ja eri toimien ympäristö- ja ilmastovaikutukset on Keskustanuorten mielestä syytä tiedostaa tarkkaan, jotta ilmastonmuutosta ja ympäristön köyhtymistä voidaan tuloksekkaasti torjua.”

Valtuuskunta haluaa myös laskea ravintoloissa myytävän alkoholin arvonlisäveroa.

Arvonlisäverokannan laskeminen 24 prosentin tasolta alennettuun 14 prosentin verokantaan auttaisi alkoholinkulutuksen siirtymistä valvottuihin oloihin, ja tukisi ravintoloiden toimintaa, mikä on etenkin näin koronan jälkimainingeissa tarpeellista.

Nuorten hyvinvoinnin suhteen Keskustanuoret haluaa tukea esimerkiksi harrastustakuun toteuttamiselle. Suomen mallin kehitystä tervehditään ilolla ja harrastustakuun koordinointiin halutaan lisäpanoksia.

Valtuuskunta otti kantaa myös useisiin raideliikennealoitteisiin. Savon radalle halutaan yöjunaliikenne takaisin, Ylivieskasta Tornioon kaksoisraide, Riihimäelle kolmioraide poikittaisen maakuntaliikenteen palveluun sekä uusi ratalinja Kontiomäeltä Kemijärvelle.