Keskustan Torniainen vaatii Suomeen asuntopoliittista ohjelmaa

Asuntopolitiikka

Keskustan kansanedustajan Ari Torniaisen mielestä Suomeen tarvitaan ensi vaalikaudella asuntopoliittinen ohjelma, joka sisältää eduskunnan tarkastusvaliokunnan esittämän kahdeksan vuoden kehittämisohjelman.

– Näin saadaan kaivattua pitkäjänteisyyttä asuntopolitiikkaan, hän painottaa tiedotteessaan.

Tarkastusvaliokunnan kuluvalla viikolla jättämän mietinnön mukaan asuminen on liian kallista erityisesti kasvukeskuksissa, kun samalla asuntojen arvo laskee osassa maata.

– Maata on kehitettävä kaikissa osissa ja elinmahdollisuuksia on saatava kaikkialle Suomeen. Myös hyvillä liikenneyhteyksillä voidaan vähentää muuttopaineita erityisesti pääkaupunkiseudulle, Ari Torniainen muistuttaa.

Torniainen viittaa myös vastikään käynnistettyyn maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen, jonka on määrä valmistua ensi eduskuntakaudella.

– Kyseessä on yksi keskeisimmistä rakentamisen ja asumisen kehittämisen toimenpiteistä. Siinä on mielestäni esimerkiksi kevennettävä nykyistä kolmeportaista kaavajärjestelmää kaksiportaiseksi, siten saadaan alueidenkäytön suunnittelua sujuvammaksi.

Kaavoitus vaikuttaa Torniaisen mielestä paljon asumisen hintaan.

– MAL- eli maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukset pitää ottaa käyttöön kasvukeskusten ulkopuolellakin, jotta alueita voidaan kehittää. Rakentamisen normitusta on edelleen kevennettävä esimerkiksi puurakentamisen osalta, keskustaedustaja ehdottaa.