Kemppi perustaa asiantuntijaryhmän pohtimaan keinoja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi

Köyhyys

Kansanedustaja ja eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi (kesk.) kertoo käynnistävänsä kokoavan selvitystyön lapsiperheköyhyyden poistamiseksi.

Kemppi sanoo kutsuvansa alan toimijoita keskustelemaan hänen kanssaan vuoden mittaan.

Selvitystyön on tarkoitus jatkua vuoden 2020 kesään saakka.

Tänä aikana Kemppi sanoo kannustava nsa erilaisia perheitä, lapsiperheiden taloustilanteen kanssa töitä tekeviä järjestöjä, yrityksiä ja julkisen puolen toimijoita sekä muita asian ammattilaisia tuomaan tarinoitaan, näkemyksiään ja valmiita tutkimuksiaan asiasta esille.

– Lopullisen tiivistyksen tekee kokoamani ja johtamani asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on koota konkreettisia lakimuutoksia ja selkeitä toimenpiteitä esille nousseisiin haasteisiin lapsiperheköyhyyden poistamiseksi, Kemppi kertoo tiedotteessaan.

Tarkoitus on, että Kemppi vie valmiita esityksiä eteenpäin eduskunnassa.

Kempin asiantuntijaryhmän jäseniä ovat valtion tasa-arvo neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala, Suomen diakonissalaitoksen globaalin vastuun johtaja Tuija Åstedt, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Perhekeskuskoordinaattori Heli Kuitunen, Huuma-hankkeen projektipäällikkö Anne-Marie Haavisto sekä Päijät-Hämeen LAPE muutosagentti Elina Vesterinen.

Kempin mukaan ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.

– Lapsiperheköyhyys kuuluu niihin kinkkisiin ja kasvaviin haasteisiin, johon ei voida puuttua vain tukia korottamalla. Ilmiötä on pyritty selvittämään erilaisiin tutkimuksin. Ihmisten kokemukset ja tutkimukset jäävät kuitenkin usein toisistaan irrallisiksi. Kansanedustajana koen velvollisuudekseni selvittää vähävaraisten lapsiperheiden kokemia tarpeita ja puuttua niihin, Kemppi selventää hankettaan.