Jyväskylän Keskustaopiskelijat: Suomen pysyttävä ydinaserintaman ulkopuolella

Puolustuspolitiikka

Jyväskylän Keskustaopiskelijat seuraa huolestuneena alunperin rauhanprojektina tarkoitetun Euroopan Unionin militarisointia.

Järjestön mielestä Euroopan Unionin tärkein tehtävä on rauhan takaaminen Euroopassa ja tätä kautta vakauttaa myös osaltaan maailmanpoliittista tilannetta ja edistää maailmanrauhaa. 

– Euroopan Unionin puolustuspoliittista pilaria on rakennettu viime vuosina hyvin määrätietoisesti. Julkisuuteen on jatkuvasti todisteltu, että kyse ei ole EU-armeijan rakentamisesta eikä yhteisten EU-asevoimien luomisesta. Pääpainopisteen on sanottu pysyvän yhteisessä kehitystyössä ja jäsenmaiden yhteisissä hankinnoissa, todetaan opiskelijoiden tiedotteessa.

Vuoden 2020 alussa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti kuitenkin, että Euroopan Unionin jäsenmaat kantaisivat yhteistä vastuuta Ranskan ydinasearsenaalista, jolloin niin sanottu ydinasepelote ulottuisi kattamaan koko Euroopan Unionin. EU:sta tulisi ydinasevalta. 

– Jyväskylän Keskustaopiskelijat vaatii, että Suomen keskusta torjuu kaikki yritykset Suomen liittämiseksi osaksi Euroopan Unionin, tai minkään tahon ydinaserintamaa, sanoo Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Arttu Laaksonen.

Suomella ei saa Laaksosen mukaan olla minkäänlaista osaa ydinaseiden rahoittamisessa tai kehittämisessä.

Hän muistuttaa, että Suomen Keskustalla on pitkä ja kunniakas perinne ydinaseiden vastustajana.

– Suo­mi ei saa ve­täy­tyä kan­sain­vä­li­ses­tä rin­ta­mas­ta ja luo­pua ydi­na­seet­to­man maa­il­man ta­voit­te­le­mi­ses­ta. Kes­tä­vää vaih­to­eh­toa täl­tä tiel­tä poik­ke­a­mi­sel­le ei ole, Laaksonen sanoo.