Etelä-Pohjanmaan piiri: EU:n kriisirahat käyttöön ja uusi elintarviketeknologiakeskus Suomeen

Elintarvikevienti

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri esittää aloitettavaksi selvityksen uuden elintarvikealan teknologiakeskuksen perustamiseksi.

– Euroopan kriisirahasto tarjoaa oivan mahdollisuuden panostaa tarvittavia euroja elintarvikealan kehitykseen. Etelä-Pohjanmaa olisi osaamisensa puolesta huippu kohde teknologiakeskukselle, piiri toteaa kannanotossaan.

Sen mukaan teknologian ja palveluiden myyntiin ja lisensiointiin liittyy isoja kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Yksinomaan elintarviketeollisuuden vuosittaiset investoinnit Euroopan Yhteisön alueella ovat yli 40 miljardia euroa.

– Teknologiaperustaisten ruokatuotantoyritysten markkina-arvo on iso suhteessa liikevaihtoon.

Kannanotossa myönnetään, että elintarvikkeiden vienti on lähtökohtaisesti haastava tehtävä, johon vaikuttavat alueelliset kulutustottumukset, kansalliset rajat ja ruokatuotteiden lyhyet myyntiajat. Suomalaisen elintarviketuotantoketjun osaamisen ja teknologian vienti on piirin mukaan kuitenkin potentiaaliinsa verrattuna vajaasti hyödynnettyä.

– Elintarviketuotannon teknologioiden koulutus Suomessa on jätetty vähälle huomiolle, vaikka alalla on huomattava kasvupotentiaali, piirin varapuheenjohtaja Karri Kallio toteaa. 

– Pitkäjänteinen ruokateknologioiden kehittäminen yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa on ainoa tie palauttaa elintarviketeknologian osaaminen Suomessa sille kuuluvaan arvoon, vaatii Kallio.