Uutissuomalainen: Yli kolmannes sairaanhoitopiireistä sopinut joulun lomien siirrosta – tarjolla erillinen kertakorvaus

Lomien siirto

Yli kolmannes sairaanhoitopiireistä on sopinut mahdollisuudesta siirtää henkilöstön vapaita tai lomia joulun aikana. Asia selviää Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä, johon vastasi Manner-Suomen 20 sairaanhoitopiiristä 19.

Vapaiden ja lomien mahdollisesta siirtämisestä on sovittu seitsemässä sairaanhoitopiirissä: Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Myös useissa muissa sairaanhoitopiireissä lomien ja vapaiden siirtämistä on selvitetty, vaikka siirtoja ei välttämättä tarvita tai niitä pyritään välttämään.

Useissa sairaanhoitopiireissä on sovittu erillisistä kertakorvauksista, jos työntekijä siirtää lomaansa tai vapaataan.

Suurin korvaus on Pohjois-Pohjanmaalla: joulun ja uudenvuoden ajalle korvaus on 450 euroa, jos peruu 1–3 vuosilomapäivää, ja peräti 600 euroa, jos peruu neljä päivää tai enemmän.

Hus puolestaan maksaa 450 euron kertakorvauksen, jos työntekijä suostuu keskeyttämään tai siirtämään vahvistetun vuosilomansa. Useammassa sairaanhoitopiirissä korkein korvaus loman siirtämisestä tai perumisesta on 400 euroa.