Saksa ja Belgia pulassa tulvien kasaamien jätevuorten kanssa –  Seassa kaikkea ongelmajätteestä alkaen

Tulvat

Saksalla ja Belgialla on kova kiire hoitaa parin viikon takaisten tuhoisien tulvien aiheuttamaa jätevyöryä, kertoo Politico-lehti.

Yksin Belgiassa tulvien on arvioitu aiheuttaneen puolitoista miljoonaa tonnia jätettä muutamassa päivässä. Saksassa jätettä on syntynyt niin paljon, ettei maan polttolaitosten kapasiteetti riitä, ja sen hävittämisessä saattaa kulua jopa vuosia.

Tulvien kasaamia jätevuoria on useilla alueilla käytännössä mahdotonta lajitella ja kierrättää. Niissä on kaikkea kodinkoneista ongelmajätteeseen, kaatuneisiin puihin ja rakennusromuun.

Kasojen purkamisella on kiire, sillä niissä olevat kemikaalit ja pilaantuva aines muodostavat uhan sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle.

Tuhoalueilla vesi on mahdollisesti paikoittain saastunut, ja kaikki vesi kehotetaan keittämään ennen käyttöä. Ongelmaa on pahentanut se, että tulvien aikana vedenpuhdistamoita jouduttiin sulkemaan.

Alueella pelätään myös laajamittaisia öljytuhoja, kun esimerkiksi hajonneiden öljykattiloiden sisältö päätyy vesistöihin, Politico kertoo.