Perustuslakivaliokunta kutsuu sote-valiokunnan Kiurun ja virkamiehet puheilleen – lisäksi listalla joukko asiantuntijoita

Valtavan sote-uudistuksen käsittelyä linjattiin perustuslakivaliokunnassa tiistaina
Sote

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut hallituksen jättimäisen sote-uudistuksen käsittelyä. Varsinaista määräpäivää perustuslakinäkökohtien pohdinnalle se ei kuitenkaan ole antanut.

Perustuslakivaliokunta aikoo kuulla jo ensi viikon perjantaina sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.) ja sote-valiokunnan virkamiehiä uudistuksesta. Soten mietintöluonnokset saatiin viime viikolla valmiiksi juuri sote-valiokunnasta, ja nyt ne ovat perustuslakivaliokunnan tarkasteltavana.

Perustuslakivaliokunta on myös päättänyt kutsua kuultavakseen noin 30 asiantuntijaa. Heidän joukossaan on muun muassa perustuslain ja sosiaali- ja terveyskysymysten tuntijoita.

Valiokunta päätti sote-asioiden käsittelystä kokouksessaan tiistaina.

Hallituksen tavoitteena on ollut, että suuri sote- ja maakuntauudistus saataisiin hyväksyttyä vielä tällä vaalikaudella eli ennen ensi huhtikuun eduskuntavaaleja.

Epäselvää on, kuinka kauan soten käsittely perustuslakivaliokunnassa vie. Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen sote-paketista vastaavan sote-valiokunnan pitäisi vielä tehdä lopulliset mietinnöt ennen kuin asiasta voidaan äänestää suuressa salissa.

Suuri kysymys on, millaisia muutoksia perustuslakivaliokunta mahdollisesti vielä haluaa sote-mietintöpapereihin. Jos muutokset olisivat merkittäviä, kysymys on siitä, ehdittäisiinkö ne toteuttaa vielä tällä vaalikaudella.

Eduskunnalle on varattu täysistuntoja 15. maaliskuuta saakka. Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta.