Massavalvonnan kielto kirjattava tiedustelulakeihin, linjaa perustuslakivaliokunta – myös ilmoitusvelvollisuutta laajennettava

Käsittelyssä oleviin tiedustelulakeihin tuli joukko muutosehdotuksia perustuslakivaliokunnalta
Tiedustelulait

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii, että niin kutsuttu massavalvonnan kielto pitää kirjata uusiin sotilas- ja siviilitiedustelulakeihin. Tiedustelulait ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

– Lakeihin on lisättävä yleistä, kohdentamatonta ja kaikenkattavaa tietoliikenteen seurantaa koskeva kielto. Tällainen kielto sinänsä johtuu jo perustuslaista, mutta asian merkityksen vuoksi siitä on säädettävä myös sotilas- ja siviilitiedustelulaeissa, valiokunta linjaa lausunnossaan.

Perustuslakivaliokunta katsoo lisäksi, että velvollisuutta ilmoittaa tietoliikennetiedustelusta on laajennettava.

– Velvollisuus koskisi vain tilannetta, jossa viestin tai tallennetun tiedon sisältö on selvitetty manuaalisesti.

Valiokunta haluaa ulottaa ilmoitusvelvollisuuden koskemaan myös manuaalisesti käsiteltäviä viestin tunnistamistietoja.

Perustuslakivaliokunnan torstaiseen lausuntoon sisältyy myös joukko muita muutosehdotuksia tiedustelulainsäädäntöön. Lausunnot etenevät puolustus- ja hallintovaliokuntiin, jotka tekevät lopulliset mietinnöt sotilas- ja siviilitiedustelusta.

Lähiviikkoina perustuslakivaliokunta antaa vielä mietintönsä tiedustelutoiminnan valvonnasta. Jo tämänpäiväisessä lausunnossaan valiokunta katsoo, että valvonnalla on poikkeuksellista merkitystä tiedustelulakien kokonaisuudessa.

– Ilman tehokasta valvontaa ei viranomaisille voida antaa niin pitkälle perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia kuin hallituksen esityksessä ehdotetaan, perustuslakivaliokunta linjaa.

Eduskunta päätti viime kuussa, että perustuslain pykälää luottamuksellisen viestin suojasta muutetaan kiireellisesti. Tämän pohjalta perustuslakivaliokunta on katsonut, että myös tiedustelulakipaketti pitää käsitellä viivytyksettä eduskunnassa.