Malmin puolustajat tyrmistyivät ely-keskuksen päätöksestä – "Museoviraston lausuntoa ja RKY-merkintää ei huomioitu"

Malmi

Malmin lentoaseman ystävät on tyrmistynyt Uudenmaan ely-keskuksen päätöksestä jättää Malmin lentoasema suojelematta.

Ympäristöministeriö palautti asian uuteen valmisteluun keväällä, koska sen mukaan Malmi-kantaa oli ely-keskuksessa valmisteltu väärän lain perusteella.

Malmin lentoaseman ystävät huomauttaa, että alue on esitetty suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, mutta ely-keskus vetoaa päätöksessään maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Uudenmaan ely-keskus toisti kuitenkin aiemman päätöksensä ja jätti Malmin lentoaseman suojelematta.

Malmin lentoaseman ystävien mukaan suojelun hylkääminen on myös suorassa ristiriidassa kansallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) inventoinnin kanssa.

– Käsittely on ollut kokonaisuutena hyvin erikoista. Ely ylistää alueen arvoa ja perustelee suojelutarpeen päätöstekstissä, mutta itse päätös on suuressa ristiriidassa esityksen kanssa. On uskomatonta, että ely voi tulkinnallaan mitätöidä valtioneuvoston päättämän kansallisen RKY-merkinnän, sillä kaavoituksessa sitä ei ole todellisuudessa huomioitu, Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen toteaa kannanotossaan.

Malmin puolustajien mukaan asian valmistelu on tehty nopeasti ja ilmeisen suuren poliittisen paineen alla.

– Uudessakaan päätöksessään ely ei ole huomioinut muuttuneita olosuhteita eikä kuullut asianosaisia.

Hyvönen harmittelee, että asiassa joudutaan jatkamaan valitustiellä.

– Koska asiaa ei ole valmisteltu huolella ympäristöministeriön palautuspäätöksen mukaisesti, joudumme valitettavasti valittamaan asiasta ympäristöministeriöön uudestaan. 

Malmin ystävien mukaan myöskään Museoviraston lausuntoa ei ole huomioitu asianmukaisesti.

Museoviraston johtaja Mikko Härö totesi Museoviraston lausunnossa, että ”asemakaavoituksen tavoitteet täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen monumentin huolimatta siitä, että pari rakennusta säilyisi ja kiitotietä hyödynnetään katulinjana.”

Alueella on voimassa vaarantamiskielto, kunnes suojelupäätös saa lainvoiman.