Lue sanasta sanaan – Tällainen on valtioneuvostoa koskeva korona-altistumisohje

Sanna Marin

Valtioneuvostoa ja sen ministeriöitä koskeva ohje on annettu 26. marraskuuta 2021.

Sen altistumistapauksia koskeva osio kuuluu seuraavasti:

”Karanteenin ja vapaaehtoisen kontaktien välttämisen tarkoitus on estää oireetonta ihmistä tartuttamasta muita. Vältettäessä vapaaehtoisesti kontakteja toimitaan samalla tavalla kuin virallisessa tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenitilanteessa. Virallisen karanteenin noudattaminen on lakisääteinen velvoite, ei vapaaehtoista.

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden henkilöstöä suositellaan välttämään kontakteja heti kun tieto altistumisesta on saatu.

Täyden rokotussarjan saanutta henkilöä ei yleensä aseteta altistumisen jälkeen karanteeniin. Tällöin on kuitenkin vapaaehtoisesti vältettävä kontakteja. Covid-19-taudissa karanteenin ja vapaaehtoisen kontaktien välttämisen pituus on yleensä 10 päivää.

Molempia toimenpiteitä voidaan joissain kunnissa lyhentää testillä. Jos on oireeton, voit halutessaan mennä koronatestiin aikaisintaan kuudentena vuorokautena altistumisesta. Sairaanhoitopiirit ja kunnat harkitsevat kuitenkin itsenäisesti, miten laajasti ne mahdollistavat tämän testauksen.

Jos testin tulos on negatiivinen, tartuntatautilääkäri voi lopettaa karanteenin. Negatiivisen testituloksen perusteella voidaan lopettaa myös vapaaehtoinen kontaktien välttäminen.

Jos henkilö saa myöhemmin koronavirusinfektion oireita, testi pitää uusia negatiivisesta tuloksesta huolimatta. Karanteenin pituudesta riippumatta oireiden ilmaantumista on seurattava 14 päivää altistuksen alkamisesta. Jos tulee oireita, on hakeuduttava heti testiin.

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden henkilöstöä suositellaan käyttämään Koronavilkku-sovellusta. Vilkun kautta saa tiedon mahdollisesta altistumisesta, vaikka olisikin kahdesti rokotettu. Jos altistuu koronalle, tietää hakeutua testiin, jos saa oireita. Koronavilkku antaa käyttäjälleen toimintaohjeita eri tilanteisiin.

Kontaktien välttämisen aikana tehdään etätöitä, jos henkilö ei ole sairastunut. Etätöistä ja työtehtävistä tulee sopia tarkemmin esimiehen kanssa. Työtehtävät eroavat toisistaan, joten esimiehen kanssa sopiminen on tästä syystä tärkeää mahdollisten yksilöllisten ratkaisujen johdosta. Tartunnan saanut henkilö saa tarkemmat ohjeet terveydenhuollosta.

THL vastaa myös Koronavilkku-sovelluksesta ja viestii tarkemmin sen käytöstä sekä mahdollisesti muuttuvista toimintamalleista.”