Lohi pitää rajayhteisön määritelmää arjesta vieraantuneena: “Korona ei pysähdy taajamakylttiin“

Koronarajoitukset

Karanteenisuositus Ruotsin ja Norjan rajoilla päättyi rajayhteisöön kuuluvien osalta kuluvan viikon maanantaina.

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja (kesk.) pitää karanteenisuosituksen poistoa järkevänä, mutta on huolissaan, että nyt raja-alueiden ongelmaksi on muodostumassa rajayhteisön käsitteen keinotekoinen ja liian suppea määrittely.

Rajayhteisöä on Lohen mukaan lähdetty Rajavartiolaitoksen toimesta tulkitsemaan liian ahtaasti sekä Tornionjokilaaksossa, että Norjan rajalla Ylä-Lapissa. Kokonaisten kuntien sijaan aluetta on rajattu yksittäisten taajamien ja teiden mukaan. Norjan puolelta on totuttu jo vuosikymmeniä asioimaan Suomen puolella kauempaakin kuin naapurikunnan puolelta.

– Nyt tilanne saattaa olla se, että päätien varrella sijaitsevista saman kunnan kylistä toinen lasketaan rajayhteisöön kuuluvaksi ja toinen ei. Korona ei pysähdy sen paremmin rajatolppaan kuin taajamakylttiin, joten ihmisten arjen keinotekoinen vaikeuttaminen tuntuu järjettömältä ja heikentää ihmisten hyvinvointia, Lohi toteaa.  

Lohen mukaan epäselvä tilanne vaikeuttaa niin rajaseudun asukkaiden arkea, kuin alueen yritysten toimeentuloa.

– Esimerkiksi Ylä-Lapin rajakauppiaat ovat raportoineet liikevaihdon tippuneen jopa 40–80 prosenttia heti rajoitteiden astuttua voimaan. Epäselvän tilanteen takia moni jättää normaalinkin asiointimatkan hoitamatta ja riskinä on, että aiemmin eloisa raja-alue kuihtuu epäselvien viranomaispäätösten takia.

Kansanedustaja muistuttaa, että koronan kanssa joudutaan elämään vielä pitkään. Toimia pitääkin pystyä arvioimaan alueellisesti sekä tautitilanteen, että alueen elinkeinojen tukemisen kannalta.

– Jokaisen toimen ja rajoituksen suhteen pitää punnita sen kokonaisvaikutuksia. Lääkkeen sivuvaikutukset eivät saisi koskaan olla pahempia kuin itse taudin oireet. Kun harkintaa tehdään, pitää vaakakupissa ehdottomasti painaa myös rajayhteisön arjen sujuminen sekä toimeentulo, meille kaikille tärkeiden terveysnäkökohtien lisäksi.

Lohen mukaan huomionarvoista on, että esimerkiksi Norja ei ole tehnyt vastaavanlaisia rajoituksia pohjoisen rajansa suhteen.

Rajan toisella puolella myös tautitilanne on hyvin hallinnassa etenkin kesän kiivaamman matkailukauden loputtua. Linjausta pitäisi muuttaa nopeasti siten, että rajayhteisöön luetaan laajasti se alue, josta on totuttu asioimaan rajan yli työn ja palveluiden vuoksi.