Lintilä blogissa: Kaivoslain muutosesitykset eivät ole heikennys ympäristön näkökulmasta

Elinkeinoministeri näkee, että paikallinen hyväksyttävyys on tärkeä tekijä kaivostoiminnan kannalta
Kaivoslaki

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) korjaa julkisuudessa levinneitä käsityksiä hallituksen esittämästä kaivoslain muutoksesta.

– Viime päivinä erityisesti sosiaalisessa mediassa on annettu hallituksen esityksestä kaivoslain muuttamiseksi virheellistä kuvaa. Tämän vuoksi on syytä todeta, mistä asiassa on kyse. Esitys ei ole heikennys ympäristön näkökulmasta, koska lupakäsittelyssä vaaditaan kaikki samat tiedot kuin nykyisinkin. Esityksellä muutetaan vain tietojen toimittamisjärjestystä ja halutaan varmistaa, että malminetsintään investoineella toimijalla säilyisi etuoikeus hakea löydöksen hyödyntämistä, Lintilä kirjoittaa työ- ja elinkeinominsiteriön blogissaan.

– Hallituksen esitys käytännössä parantaa luvituksen toimivuutta ja vastuullisten hakijoiden hakemusasiakirjojen laatua, ministeri jatkaa.

Lintilä vakuuttaa, että puhdas luonto ja elinympäristö ovat arvoja, joista hän haluaa pitää kiinni.

– Kaivoksilla on aina vaikutusta luontoon, mutta haitat pitää rajata. Kaivoslaki lähtee siitä, että kaivostoiminta on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.

Lintilä lausuu myös, että paikallinen hyväksyttävyys on kaivostoiminnan kannalta keskeinen asia.

– Se saavutetaan, kun kaivosten ympäristölle aiheuttamat vaikutukset pysyvät kohtuullisina eli lupaehtojen määrittelemissä rajoissa ja kaivosyhtiö käy toimivaa vuoropuhelua yhteisön kanssa. On myös tärkeää, että kansalaiset voivat tuoda näkemyksiään esiin eri vaiheissa, kun viranomaiset päättävät kaivoshankkeesta.