Kuluttaja-asiamiehelle valtuudet valeostoihin – eduskunta kiitteli ”rehellistä yrittäjää” tukevaa esitystä

Eduskunta

Kuluttajaviranomaiset saavat oikeuden määrätä poikkeustapauksissa internetissä olevaa sisältöä tai koko sivuston poistettavaksi. Myös valeostot tulevat mahdollisiksi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) esitteli asiaa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle tiistain istunnossa. Esitys pohjaa EU-asetukseen.

Henrikssonin mukaan uudenlaisten toimivaltuuksien avulla voidaan nykyistä tehokkaammin valvoa kuluttajansuojasääntelyn noudattamista ja puuttua lain rikkomuksiin myös digitaalisessa ympäristössä. 

Esityksellä vahvistetaan oikeusministerin mukaan kuluttajien oikeuksien toteutumista, turvataan rehellisten yritysten toimintaedellytykset ja edistetään tervettä kilpailua.

EU-asetusta sovelletaan vain EU:n jäsenvaltioissa ja vain tiettyihin rajat ylittäviin rikkomuksiin.

– Emme kuitenkaan halua Suomeen tilannetta, jossa kuluttaja-asiamiehellä olisi erilaiset toimivaltuudet riippuen siitä, onko yritys suomalainen vai esimerkiksi ruotsalainen.

Henrikssonin mukaan kuluttaja-asiamiehellä olisi siksi asetuksen mukaiset toimivaltuudet myös sellaisissa tilanteissa, joissa suomalaisen kuluttajan oikeuksia rikkova yritys on suomalainen tai kolmannesta maasta peräisin oleva.

– Kuluttaja-asiamies voisi puuttua esimerkiksi kiinalaisten nettikauppojen lainvastaiseen menettelyyn. 

Oikeusministerin mukaan tietyissä vakavissa rikkomuksissa otettaisiin käyttöön otettavaksi myös seuraamusmaksu.

– Tavoitteena on tehostaa valvontaa erityisesti silloin, kun neuvottelut kuluttaja-asiamiehen ja elinkeinonharjoittajan välillä eivät tuota tulosta, vaikka lain rikkominen on selkeää. Tällä tavalla voidaan hillitä erityisesti epäreilua kilpailua markkinoilla.

Keskustan Pekka Aittakumpu piti hyvin myönteisenä sitä, että kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet ulotetaan kolmansiin osapuoliin, eli unionin ulkopuolella toimiviin kauppoihin ja toimijoihin.

– Tällä hetkellä valitettavasti, niin kuin monet ehkä omasta kokemuksestakin tiedämme, kuluttaja-asiamiehen valtuudet eivät ole aivan riittävät.

Aittakummun mukaan viranomaiset saavat nyt paljon paremmat valtuudet valvoa epäkohtia ja myöskin puuttua niihin.

– Kuluttaja-asiamies voisi muun muassa tehdä valeostoja ja toimia valehenkilöllisyyden turvin selvittääkseen ja valvoakseen, ja poikkeustapauksessa hänellä on mahdollisuus myös sulkea kuluttajia huijaavia verkkosivustoja.

Keskustan Anne Kalmari halusi kiinnittää uudistuksen yhteydessä huomiota elintarvikepuolen petoksiin.

Kalmari huomauttti, että elintarvikkeilla huijataan maailmalla laajalti. Alkuperämerkinnät on joskus tietoisesti hämärrytetty tai yksinkertaistettu.

Kalmarin mukaan esimerkiksi torilta jää kiinni joka vuosi iso määrä mansikanmyyjiä, jotka myyvät kotimaisena ulkomaista mansikkaa.

Tällaiset asiat eivät välttämättä ole vakavia yksittäisen ihmisen kannalta, mutta ovat isossa kuvassa todella merkittäviä ja polkevat tavallista yrittäjää, hän muistutti.

Oikeusministeri näki, ettei yrityksestä myydä muunmaalaisia mansikoita suomalaisina ehkä heti rapsahda maksua.

– Mutta ainakin se keskustelu kuluttaja-asiamiehen ja tämän yrittäjän välillä ja neuvottelu siitä, että näin ei saisi toimia, aktualisoituu kyllä tämän lainsäädännön puitteissa, hän pohdiskeli.