Keskustan Olavi Ala-Nissilä Etlan esityksistä: Työpaikkoja tarvitaan lisää, keppilinjaa ei

Työllisyyspolitiikka

Etlan esityksissä korostuu yksipuolisesti työvoiman tarjonnan lisääminen ja niin sanottu työelämän keppilinja, sanoo keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä.

Ala-Nissilän mukaan olennaisinta on kuitenkin luoda Suomeen lisää työpaikkoja.

– On myös muistettava, että työntekijät ovat jo joustaneet pitkälle esimerkiksi kilpailukykysopimuksessa, Ala-Nissilä korostaa kannanotossaan.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkisti tänään muistion, jossa se patistaa Suomen seuraavaa hallitusta nostamaan työllisyysasteen 75 prosenttiin hallituskaudellaan.

– Suomen talous voi tulevalla hallituskaudella yltää noin kahden prosentin vuotuiseen kasvuvauhtiin. Siihen pääsemiseksi tarvitaan työllisyysasteen nousu noin 75 prosentin tasolle vuoteen 2023 mennessä, Etlassa arvioidaan.

Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan Etlan mukaan työvoiman tarjonnan lisäämistä, mikä onnistuu muun muassa vahvistamalla työikäisen väestön kannustimia osallistua työmarkkinoille ja edistämällä työperäistä maahanmuuttoa.

Etla kehottaa hallitusta tukemaan paikallista sopimista lainsäädäntötoimilla. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen tarve on Etlan mukaan suuri, mutta vastikkeeton perustulo työkykyisille ei ole järkevä eikä realistinen vaihtoehto.

Ala-Nissilän mielestä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on oikeassa siinä, että työllisyyden parantaminen on ilman muuta myös tulevan vaalikauden isoja asioita.

– Keskustan tavoite on, että vähintään 100 000 suomalaista saa töitä. Voimavaroja on laitettava ennen muuta nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymiseen.

Ala-Nissilän mukaan nähtävissä on, että myös tulevaisuudessa työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja palvelualoille, kuten matkailuun. Siksi pk-yritysten toimintaedellytyksiä on edelleen parannettava.

– Keskustan yksi ratkaisu on paikallisen sopimisen lisääminen. Sitoudumme olemaan kiristämättä työllistävien pienyrittäjien verotusta.

Keskustaedustaja huomauttaa, että useat ennusteet povaavat maamme talouden kasvun hidastumista nykyisestä. Ensijaisia kasvun jatkumisen turvaamisessa ova ratkaisut, jotka ovat Suomen omissa käsissä.

– Huhtikuun eduskuntavaaleilla on tässä suhteessa isosti väliä.

Ala-Nissilä korostaa, että tulevan talous-, työllisyys- ja veropolitiikan päälinjana on oltava osallistavan kasvun politiikka.

– Siis se, että kaikki suomalaiset saadaan mukaan – ja pidetään mukana. Iso asia tässä on perusturvan uudistaminen niin, että se on yksinkertaisempi, oikeudenmukaisempi ja kannustaa aina työntekoon.

Ala-Nissilän mielestä Suomessa tarvitaan ensi vaalikaudella osaamisen yhteiskuntasopimus hallituksen ja eduskunnan, työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän kesken.

– Sen osana on toteutettava elinikäisen oppimisen ohjelma.