Kela: Oleskeluluvan saaneiden alempi kotoutumistuki lisäisi kustannuksia

Järjestöt moittivat työttömyysturvan muutoksen valmisteluprosessia hyvän hallinnon vastaiseksi
Maahanmuutto

Hallitus aikoo leikata oleskeluluvan saaneiden työttömien työnhakijoiden tukea siten, että heille maksettaisiin työmarkkinatuen sijaan kotoutumistukea. Kotoutumistuen suuruus olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön lakiehdotuksessa arvioidaan, että ehdotettu kotoutumistuki säästäisi ensi vuonna valtion varoja 3,4 miljoonaa euroa.

Kela toteaa lausunnossaan, että lakiehdotus lisäisi toimeentulotukimenoja saman 3,4 miljoonaa, koska se lisäisi korvattavien asumismenojen osuutta toimeentulotuen osalta.

Kela arvioi, että lisäksi ehdotus lisäisi käsittelykustannuksia, sillä kotoutumistuen lisäksi samoilta ihmisiltä tulisi toimeentulotukihakemukset.

Oikeusministeriö toteaa omassa lausunnossaan, että perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan työmarkkinatuen kaltaiset sosiaalietuudet voidaan porrastaa Suomessa asutun ajan perusteella.

Oikeusministeriön mukaan esityksestä ei kuitenkaan selviä, riippuisiko kotoutumistuen piiriin kuuluminen Suomessa asumisen lisäksi kansalaisuudesta, suomalaisesta alkuperästä tai muista siteistä Suomeen.

On vaikea nähdä, mihin ministeriön arvio perustuu, kun hakemuksia ei nykykäytännöillä päästä edes jättämään.

SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula

Eräät suomalaiset järjestöt pitävät sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitystä perusoikeuksien vastaisena.

Yhteisessä kannanotossa ovat mukana Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Setlementti ja Ihmisoikeusliitto.

– Esitys asettaa kansainvälistä suojelua saaneet ja muut ulkomaalaiset lain edessä eriarvoiseen asemaan suomalaisiin nähden, sanoo toiminnanjohtaja Annu Lehtinen Suomen Pakolaisavusta.

– Perustuslain mukaan ihmiset ovat alkuperästään riippumatta yhdenvertaisia lain edessä. Tämän pitää myös jatkossa koskea kaikkia Suomessa oleskelevia, toteaa puolestaan Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila.

– On kohtuutonta, että maahanmuuttajia rangaistaan työmarkkinoilla vallitsevasta syrjivästä asenneilmapiiristä ja verkostoitumisen vaikeudesta, sanoo toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen Suomen Setlementtiliitosta.

– Hallitus on juuri muuttanut lakia niin, että perheenyhdistämisestä on tullut pakolaisille käytännössä mahdotonta. On vaikea nähdä, mihin ministeriön arvio perustuu, kun hakemuksia ei nykykäytännöillä päästä edes jättämään. Heinäkuussa voimaan tullut toimeentulovaatimus tulee vaikeuttamaan perheenyhdistämistä entisestään, kommentoi esitystä Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Järjestöt moittivat työttömyysturvan muutoksen valmisteluprosessia hyvän hallinnon vastaiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jättänyt lakiluonnoksen lausuntopyynnöille aikaa vain hieman yli viikon.

Kannanoton mukaan lausuntopyyntö on myös lähetetty vain hyvin rajatulle joukolle: neljälle ministeriölle ja Kelalle.

Lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä budjetin lähetekeskustelun yhteydessä torstaina 29.9.

STM:n lakiesitys kokonaisuudessaan