Hallitus esittää Vaasan sairaalaan laajaa ympärivuorokautista päivystystä – Pekka Puska: "Onneksi keskusta on nyt mukana"

Sairaalat

Hallitus esittää terveydenhuoltolakiin muutosta, jolla Vaasan keskussairaala muutettaisiin laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaksi.

Samalla Seinäjoen keskussairaalalta poistettaisiin velvoite järjestää ruotsinkielisiä päivystyspalveluja. Muuten nykyiset 12 laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaa ennallaan.

Keskustan entinen kansanedustaja, lääketieteen tohtori Pekka Puska iloitsee hallituksen esityksestä Twitterissä.

– Vaasalle nyt laaja päivystys. Viime eduskuntakaudella se torjuttiin vastoin asiantuntijoiden kantaa, jonka vuoksi äänestin keväällä Vaasan puolesta, vastoin puolueeni kantaa – ja sain huomautuksen. Onneksi keskusta nyt mukana. Politiikka ihmeellistä! Puska tviittaa.

Vaasan keskussairaalassa on jo nykyisin monen erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys. Jotta sairaala täyttäisi laajalta päivystyksen yksiköltä edellytettävät vaatimukset, sen on täydennettävä päivystystä neurologiassa ja suun terveydenhuollossa.

Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on parantaa Vaasan sairaanhoitopiirin ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuutta ja kielellisten oikeuksien toteutumista nykyistä paremmin.

Hallitus esittää terveydenhuoltolakiin myös muutosta, jolla yliopistosairaaloille säädettäisiin velvollisuus antaa tuomioistuimille lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erilliskorvausta vastaan.

Kuopion yliopistosairaala hallinnoisi asiantuntijalausuntojen antamista. Se perustaisi asiantuntijalääkäreistä koostuvan asiantuntijaryhmän, johon nimettäisiin asiantuntijoita kaikista yliopistosairaaloista. Asiantuntijaryhmä vastaisi lausuntojen kirjoittamisesta.

Tavoitteena on, että oikeuslaitokset saavat niiden tarvitsemat lääketieteelliset asiantuntijalausunnot ja muutoksenhakijoiden oikeusturva paranee.

Hallituksen esityksen terveydenhuoltolain muuttamisesta on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.