EVA:n selvitys: Keskustalaiset luottavat hallitukseen ja kirkkoon, mutta heikosti ammattiyhdistysliikkeeseen

Tutkimus

Keskustalaiset ja kokoomuslaiset luottavat keskimääräistä vähemmän ammattiyhdistyksliikkeeseen. Kaikkein vähiten sitä arvostavat kuitenkin siniset.

Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tekemästä arvo- ja asennetutkimuksesta.

Eniten ammattiyhdistysliikkeeseen luottavat sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset.

Keskustalaiset ja kokoomuslaiset sen sijaan luottavat keskimääräistä enemmän nykyiseen hallitukseen ja eduskuntaan.

Tutkimuksesta käy ilmi myös, että keskustalaiset ja kristillisdemokraatit luottavat muita selvästi vahvemmin kirkkoon, kun taas vihreitä ja sosiaalidemokraatteja yhdistää luottamus valtamediaan.

Kokoomuksen ja RKP:n äänestäjiä yhdistää muita suurempi usko suuryrityksiin.

EVA selvitti kansalaisten luottamusta 28 yhteiskunnassa vaikuttavaa tahoa kohtaan. Sen perusteella suomalaisten luottamus poliisiin, presidenttiin ja Euroopan unioniin on vahvistunut kymmenen vuoden takaisesta.

Eniten asemiaan oli parantunut presidentti, jota kohtaan tunnettu luottamus oli noussut peräti 18 prosenttia vuodesta 2009, jolloin EVA edellisen kerran selvitti kansalaisten asenteita.

Sen sijaan politiikan toimijat ja tiedotusvälineet ovat menettäneet uskottavuuttaan suomalaisten silmissä.