Yrityksiä haettiin konkurssiin vähemmän kuin viime vuonna –  hakemukset vähenivät etenkin rakennusalalla

Talous

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi-elokuussa viime vuoteen verrattuna.

Tilastokeskuksen mukaan kahdeksan kuukauden aikana pantiin vireille 1  591 konkurssia, joka on 149 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssiin haetuissa yrityksissä oli henkilökuntaa kaikkiaan 8  598, joka on 396 enemmän kuin viime vuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi hieman teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla.

Sitä vastoin konkurssihakemukset vähenivät maa-, metsä- ja kalataloudessa, rakentamisessa, kaupassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä muissa palveluissa.

Lukumääräisesti eniten vähennystä oli rakennusalalla.

Tilastokeskus muistuttaa, että konkurssin vireilletulo ei aina tarkoita yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä”.

Kyseessä on oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.