Valtiontalouden tarkastusviraston hallinnointi päätyy eduskunnan tarkastusvaliokunnan syynättäväksi

Hallinto

Eduskunnan tarkastusvaliokunta alkaa selvittää Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa viraston taloudenhoidossa. Valiokunta päätti torstaina pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa selvittää hyvän hallinnon periaatteiden ja asiaa koskevien säädösten noudattamista virastossa.

Valiokunta perehtyy muun muassa VTV:n matkakulujen ja matkustussääntöjen valvontaan ja tarkastuksiin.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virkamatkoista ja lentopisteiden käytöstä heränneet kysymykset ovat olleet viime aikoina esillä Iltalehden uutisissa.

Valiokunta aloittaa asian kuulemalla eduskunnan tilintarkastajia. Työtä jatketaan kuulemalla asiantuntijoita sekä pyytämällä selvityksiä ja tietoja eri tahoilta.

Virallinen päätös selvityksen aloittamisesta on määrä tehdä ensi viikon keskiviikkona, kun tarkastusvaliokunnalla on seuraava kokous.