YTHS-uudistus ei saa johtaa hoitojonojen kasvuun

Mielipide

Me Jyväskylän Keskustaopiskelijat olemme huolissamme korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon tämän hetkisistä ongelmista ja niiden vaikutuksista opiskelijoiden palveluiden saatavuuteen ja laatuun.

Uudistunut laki astui voimaan 1.1.2021 ja se toi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat saman terveydenhuolto-organisaation, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin.

Lakiuudistus lisää parhaimmillaan yhdenvertaisuutta ja joustavuutta opiskelijoiden palveluissa. Uudistus tuo mukanaan muun muassa uusia toiminnan muotoja ja palvelupisteitä.

Uudistuksen toimeenpanossa on kuitenkin ollut merkittäviä haasteita. Julkisuuteen on tullut tietoja kohtuuttomista jonoista esimerkiksi Jyväskylässä ja usealla muulla paikkakunnalla. Pelkkää takaisinsoittoa voi joutua odottamaan yli viikon. Samalla YTHS:n verkkosivuilla on ongelmia päästä vierailemaan ja tunnistautumaan.

Olemmekin huolissamme siitä, tuoko lakiuudistus mukanaan toiveiden mukaisesti lyhyemmät jonot palveluiden saantiin, vai hankaloittaako se avun saantia entisestään.

Tässä tilanteessa tärkeintä on purkaa siirtymävaiheen ruuhkat ja vastata määräaikaisilla lisäresursseilla poikkeusoloista johtuvaan palvelujen kysynnän kasvuun.

Nyt tarvitaan YTHS:n, kuntien ja valtion hyvää yhteistyötä uudistuksen onnistumisen takaamiseksi. Opiskelijoita ei saa jättää odottamaan koko ajan kasvaviin jonoihin.

Lakiuudistuksen onnistumista mitataan heti ensiaskelista lähtien.

Jyväskylän Keskustaopiskelijat