Tiilikainen Maijalalle: Ahmakanta arvioidaan

Ahmojen poikkeuslupien mitoittamisen tulisi perustua luotettavaan kanta-arvioon, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) toteaa vastauksessa Eeva-Maria Maijalan (kesk.) kirjalliseen kysymykseen ahmojen määrästä poronhoitoalueen ulkopuolella

Tiilikainen muistuttaa, että ahma on yksi vähälukuisimmista Suomessa vakiintuneesti esiintyvistä eläinlajeista.

Vastauksessa todetaan, että ahmakanta on viime vuosina runsastunut Suomessa. Kannan koosta ei kuitenkaan ole käytettävissä perusteltua arviota.

Luonnonvarakeskus on käynnistänyt hankkeen ahmakannan arvioinnin menetelmien kehittämiseksi.

Tavoitteena on tuottaa nykyistä luotettavampi arvio poronhoitoalueen ulkopuolisen ahmakannan koosta ja siten myös koko Suomen ahmakannasta.

– Nykyistä tarkempi kanta-arvio mahdollistaisi mahdollisen metsästyksen erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttavien yksilöiden saaliskiintiön mitoittamisen ja arvioinnin mahdollisen poistuman vaikutuksen ahmakantaan, Tiilikainen toteaa Maijalalle.