Tutkijalta Rinne-vertaus: Kuinka laajaa epäluottamus on keskustan sisällä?

Politiikka

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma pohtii Twitterissä hallituspuolueiden keskinäisen luottamuksen rakoilua viimeviikkoisen kulttuurirahakiistan jälkimainingeissa.

– Viime päivinä on ollut epäluottamuksen signaaleja hallituskumppaneiden välillä. Perinteisesti se lisää riskiä hallituskriisille. Nyt kuva on ristiriitainen. Yhtäältä Marin puhuu luottamuksellisesta ilmapiiristä, toisaalta hallituksen sisältä kuuluu edelleen epäluottamuspuhetta, Vuorelma kirjoittaa.

Tutkija viittaa keskustalaisten kansanedustajien Jouni Ovaskan ja Joonas Köntän kriittisiin arvioihin pääministerin toiminnasta.

Vuorelmasta on paikallaan kysyä, onko tällä hetkellä kyse laajemmasta epäluottamuksesta hallituksen sisällä.

– Olennainen kysymys on, onko kyse yleistyneestä epäluottamuksesta ja jos on, kuinka laajasti jaettua se on keskustan sisällä. Rinteeseen kohdistunut epäluottamus on tässä relevantti vertailukohta.