Keskustan Kemppi huolissaan kuntien talousahdingosta – rukkaisi verotusta: “Asukkaan tulisi saada päättää oman kunnallisveronsa jakautumisesta itse“

Kunnat

Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kantaa huolta heikentyvästä kuntataloudesta, sillä suurimmassa osassa kuntia sekä väestö että verokertymä pienenevät.

– Kuntatalouden kohentamiseen ei ole hokkuspokkus-temppua. Isoin kuntataloutta auttava lyhyen aikavälin ratkaisu on soten maaliin saaminen. Pitkän aikavälin ratkaisu on työllisyyden parantaminen, velvoitteiden vähentäminen ja järjestelmän rakenteelliset uudistukset, Kemppi luettelee.

Tuore Kuntien tilannekuva -raportti kertoo karua kieltä monen kunnan tilanteesta.

Niissä väestö vähenee ja ikääntyy, asutus harvenee, tulotaso on alhainen ja työttömyys korkea.

Kempin mukaan kasvukeskuksiin muuttavat ovat yleensä hyvätuloisempia, koulutetumpia ja terveempiä.

Muuttajat vievät mennessään kunnallisverotulot ja valtionosuuksia, mutta yleensä vähemmässä määrin menoja.

Kemppi näkee, että kunnan menot jäävät entistä pienemmän maksajajoukon kustannettavaksi, vaikka asukkaiden määritelmä ei ole mustavalkoinen.

– Pidemmällä aikajänteellä meidän tulisi uudistaa kunnallisverotusta. Useille suomalaisille on arkipäivää, että työ, opiskelu, vapaa-ajan asunto tai perheenjäsenet sijaitsevat eri paikkakunnilla, vaikka tilastot eivät sitä tunnistakaan. Nykyinen yksipaikkainen järjestelmä haastaa esimerkiksi niiden perheiden lapsia, joiden vanhemmat asuvat eri kunnissa ja joilla on jo pienestä asti kaksi kuntaa. Asukkaan tulisi saada päättää oman kunnallisveronsa jakautumisesta itse. Mo­ni­paikkaisuus ei tarkoita mo­nin­ker­tais­ta ve­ro­tus­ta, vaan kun­ta­ve­ro tulisi voida ja­kaa ko­ti­kun­tien kes­ken hyödyntämällä jo käytössä olevia sähköisiä järjestelmiä, Kemppi esittää.