Vehviläinen: Lääkkeisiin saatava lisää omavaraisuutta – "Tuttuja lääkkeitä on ollut useita kuukausia loppu"

Eduskunta

Suomen ja koko Euroopan pitää pystyä panostamaan enemmän lääkkeiden ja rokotteiden omavaraisuuteen, katsoo eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk.)

Vehviläinen muistutti eduskunnassa, että lääkkeiden saatavuus on ollut ongelma jo useampien vuosien ajan.

– Tuttuja lääkkeitä ­– verenpainelääkkeitä, hormonivalmisteita, ja jopa flunssalääke Finrexin taisi olla toissa päivänä – on ollut useita kuukausia loppu, Vehviläinen totesi.

Vehviläisen mukaan päiväkohtaisesta koronakriisistä joskus pois päästessä on mietittävä, miten omaa tuotantoa ja yhteistyötä Euroopan alueella pystyttäisiin parantamaan.

– Suomen ja myös koko Euroopan pitäisi pystyä omavaraisuuteen enemmän panostamaan, koska me olemme erittäin riippuvaisia Kiinasta ja muista Aasian maista.

Keskustan Hannu Hoskonen muistutti, että myös Suomessa käytettävässä varastointimallissa on puutteita.

Hoskonen luonnehti koronakriisiä vasta isojen kriisien ensivaroitukseksi.

– Voi tulla joitakin muitakin markkinahäiriöitä. Häiriöhän voi tulla mistä tahansa vaikka kauppasodan muodossa, esimerkiksi jos kansainvälinen kauppa ei käy.

Hoskonen kysyi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselta (vas.) voidaanko lääkkeiden saatavuutta luonnehtia kansalaisille kohtuullisen hyvin turvatuksi.

– Aukotonta järjestelmäähän emme varmaan pysty tekemään.

Hoskonen kysyi ministeriltä myös varmistusta siihen, ettei rokotejonossa jäädä kansainvälisesti hännille.

– Koska se voisi olla kansalaisten kannalta erittäin, erittäin ikävä vaihtoehto.

Pekosen mukaan keskusteluja on käyty EU-tasollakin siitä, miten lääkkeitä voitaisiin hankkia yhteistyössä.

– Ja varmasti myöskin pohjoismaista yhteistyötä on tarpeen tässä tiivistää näiden lääkehankintojen osalta.

Pekonen sanoi Suomen liittyneen rokotteissa eurooppalaiseen yhteishankintamekanismiin, jonka kautta voidaan turvata isommat hankinnat.

– Kuten täällä on todettu, niin Suomi on kuitenkin lääkemarkkinoilla verraten pieni toimija.

Eduskunta sai Pekoselta käsiteltäväkseen lainmuutoksia, joilla on tarkoitus parantaa lääkkeiden saatavuutta ja riittävyyttä Suomessa heti poikkeusolojen tai valmiuslain käyttöönottoasetusten voimassaolon päättymisen jälkeen.

Hallitus esittää, että STM voisi lääkkeiden saatavuushäiriötilanteissa tai sellaisten uhatessa määräaikaisesti rajoittaa tai kohdentaa eräiden lääkevalmisteiden jakelua, myyntiä ja kulutukseen luovutusta.

Lääketukkukaupoille tulisi ilmoitusvelvollisuus lääkejakelun katkoksista ja myyntilupia, varastointia ja apteekin tiloja koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.