Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuet jaettiin

Vähemmistökielet

Valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja verkkopalveluiden sekä ruotsinkielisten uutispalveluiden tuottamista tuetaan tänä vuonna puolella miljoonalla eurolla. Valtioneuvosto päätti tuesta torstaina.

Suurimman tukisumman sai Svensk Presstjänst, jolle myönnettiin 365  000 euroa ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen.

Tukea jaettiin myös Åbo Underrättelser -lehden julkaisukustannusten alentamiseen sekä Lapin Kansalle pohjoissaamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen.

Avustuksia saivat lisäksi Nya Östis -lehden tukiyhdistys sekä kaksikielinen taloussivusto Vaasa Insider.

Vähemmistökieliselle sanomalehdistölle on jaettu vuosittaista tukea vuodesta 2008 lähtien.