Uusi laki esittävän taiteen valtionosuuksista viimein eduskuntaan – Saarikko: “Vahvistaa teatterien ja orkesterien asemaa ja avaa ovia uudelle“

Kulttuuri

Pitkään valmisteilla ollut esittävän taiteen valtionosuusuudistus ja sitä koskeva lakiesitys ovat viimein etenemässä eduskuntaan.

– Valtionosuusuudistus vahvistaa suomalaisten teatterien ja orkesterien asemaa sekä huomioi samalla esittävän taiteen kentässä tapahtuneet muutokset, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) toteaa.

Hän kirjoittaa Twitterissä, että rahoitus päivitetään tämän päivän tarpeita vastaavaksi. Uudistus tarkoittaa myös lisäpaukkuja kulttuuriin.

– Toimeenpanoon on varattu kymmenen miljoonan euron lisärahoitus, Saarikko kertoo.

Laki esittävän taiteen edistämisetsä korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Uuden lain soveltamisala olisi yleisempi ja se kattaisi kaikki esittävän taiteen muodot. Tällä hetkellä valtionosuusjärjestelmän piiriin pääsevät vain tietyt esittävän taiteen muodot.

– Pidän merkittävänä uudistuksena sitä, että uuden lain myötä yhä useammilla esittävän taiteen aloilla on mahdollisuus päästä valtionosuuksien piiriin, tiede- ja kulttuuriministeri Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa vuoden 2022 alusta voimaan tulevalla uudistuksella halutaan tukea sitä, että eri puolilla Suomea olisi entistä paremmat mahdollisuudet tehdä kukoistavaa, yhteiskunnallisesti puhuttelevaa ja ihmisiä kiinnostavaa monipuolista kulttuuritarjontaa.

– Vaalimme ja vahvistamme suomalaisten teatterien ja orkesterien toimintaa sekä avaamme ovia uudelle. Esittävä taide määritellään jatkossa aiempaa avarammin. Nuoren sukupolven tekijät luovat jatkuvasti uutta ja monipuolistavat käsitystämme kulttuurista, Saarikko kirjoittaa.