Useimmat suomalaiset tyytyväisiä hallitukseen – SDP pienestä notkahduksesta huolimatta puolueista pidetyin

Politiikka

Tuoreen puoluebarometrin mukaan enemmistö suomalaisista katsoo Sanna Marinin (sd.) hallituksen onnistuneen tehtävässään vähintään melko hyvin.

Tätä mieltä oli vastaajista 55 prosenttia. 35 prosenttia piti hallituksen toimintaa huonona tai melko huonona.

Hallituksen arvosana on huonompi kuin toukokuussa, jolloin 69 prosenttia oli hallituksen toimintaan tyytyväisiä.

Sekä sosialidemokraateista että keskustalaista 77 prosenttia kokee, että hallitus on onnistunut työssään vähintään melko hyvin.

Oppositio on selvinnyt työssään hyvin 26 prosentin mielestä.

24 prosentin mielestä oppositio on onnistunut huonosti esittäessään vaihtoehtoja hallituksen politiikalle.

Myös opposition arvosana on toukokuun lukemaa kehnompi. Sen toimintaa huonona pitävien määrä on kasvanut 11 prosenttiyksiköllä.

Puolueista myönteisimmän arvosanan sai SDP. Vastanneista puolet ajatteli siitä erittäin tai melko myönteisesti.

Vihreisiin suhtautui myönteisesti 44 ja kokoomukseen 43 prosenttia vastanneista.

Keskustaan liitti myönteisiä mielikuvia 37 prosenttia vastanneista. Se on viisi prosenttiyksikköä heikompi tulos kuin toukokuun mittauksessa.

Suhtautuminen SDP:n työhön oli neljä prosenttiyksikköä kielteisempi kuin puoli vuotta sitten.

Kantar TNS haastatteli puoluebarometriin 1  252 ihmistä.

Tutkimus tehtiin 2.–9. marraskuuta. Virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.