Tutkimus: Syntyvyyden lasku on seurausta muuttuneista toiveista ja valinnoista – suuret tuetkaan eivät lisää halua lapsentekoon

Syntyvyys

Suomalaiset ovat mykistävän yksimielisiä siitä, että syntyvyyden lasku on seurausta ihmisten muuttuneista henkilökohtaisista toiveista ja valinnoista, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Enemmistö tyrmää myös väitteen, jonka mukaan syntyvyyden lasku Suomessa on väliaikaista eikä siitä kannata olla huolissaan.

Samoin enemmistö suomalaisista suhtautuu epäuskoisesti siihen, että isot parannukset lapsiperheiden tukiin riittäisivät ylläpitämään korkeaa syntyvyyttä.

Vastaavasti joka toinen silti uskoo, että lapsiperheille suunnattujen tukien merkittävä tasokorotus nostaisi syntyvyyden maassamme nykyistä korkeammalle tasolle.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulos kertoo, että kansalaiset ovat huolestuneita syntyvyyden laskusta. Syynä pidetään muuttuneita asenteita, eikä ilmiö ole väliaikainen.

Vaikka suuret tuetkaan lapsiperheille eivät isossa kuvassa ratkaise ongelmaa, korotusten uskotaan auttavan jonkin verran.

Lähes joka toinen suomalainen allekirjoittaa tutkimuksen mukaan myös väitteen ”jos nuoret ajattelisivat omaa tulevaisuuttaan, he hankkisivat lapsia nykyistä enemmän”.

Nuoremmista ikäluokista enemmistö kokee elämän olevan nykyisin niin epävarmaa, että lapsia ei kannattaisi tehdä.

Vähemmän koulutetut ja pienituloiset ovat muita vakuuttuneempia siitä, että nykyajan epävarmuuden takia jälkikasvun tavoitteleminen ei ole suotavaa.

Ikääntyneet eli yli 60-vuotiaat sen sijaan ovat taipuvaisia torjumaan väitteen.

Vaikka syntyvyys ei välttämättä kohentuisikaan, niin suomalaiset ovat jokseenkin vakuuttuneita siitä, että tulevaisuudessa Suomi on yksi maailman parhaita maita lapsille ja lapsiperheille.

Vain kuudesosa kiistää Suomen erinomaisuuden lasten ja lapsiperheiden kannalta.