Tutkimus: Päätöksentekijät ovat valmiita tekemään hyödyttömiä päätöksiä, kunhan ne nopeuttavat omaa urakehitystä

Byrokratia

Päätöksentekijät ovat valmiita tekemään täysin merkityksettömiä päätöksiä oman byrokraattisen kunnianhimonsa vuoksi, ilmenee tuoreesta väitöskirjasta.

Tapio Alhon tuotantotalouden väitöstutkiumus tarkastetaan huomenna tiistaina 3. maaliskuuta Vaasan yliopistossa.

– Tutkimieni organisaatioiden päätöksentekijät olivat valmiita tekemään hyödyttömiä päätöksiä, kunhan ne nopeuttivat omaa urakehitystä. Nollapäätöksiä oltiin valmiita tekemään myös silloin, kuin haluttiin jättää oma sormenjälkensä tai saada nimensä kuuluviin, Alho kertoo Vaasan yliopiston tiedotteessa.

Tutkimus kohditui yksilöiden persoonalliseen ajatteluun, joka nojaa jokaisen uniikkiin maailmankuvaan eli kognitiiviseen karttaan. Tutkimus on tehty haastattelu- ja kyselyaineistojen pohjalta.

– Halusin selvittää, mistä siinä on kysymys, miten päätelmät syntyvät ja miten persoonallinen ajattelu vaikuttaa yksilöiden päätöksentekoon, Alho valottaa.

Tutkijan mukaan persoonallinen ajattelu tukeutuu heuristiseen päättelyyn, jossa ihminen tuottaa itselleen mielekkäitä, omaan maailmankuvaan sopivia ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.

Alhon mukaan yksilöt pyrkivät kaikin keinoin persoonallisen ajattelunsa avulla menestymään vallitsevassa sosiokulttuurisessa ympäristössä, kuten työyhteisössä.

Tutkimuksen mukaan työyhteisön sosiaaliset paineet myös vastavuoroisesti vaikuttavat päätöksentekoon. Päätöksentekijät saattavat esimerkiksi tehdä yleisesti hyväksyttyjä päätöksiä pitääkseen työyhteisön tyytyväisenä.

– Ihmiset eivät useinkaan analysoi ja reflektoi omaa päätöksentekoaan eivätkä tiedosta metakognitiivisia prosesseja, jotka ohjaavat heidän ajatteluaan, päättelyään ja päätöksentekoaan.