Tutkija: Valtapuolueiden tavoitteena on, ettei maahanmuutosta käydä keskustelua

”Kysymys jakaa puolueita sisältä päin”
Maahanmuutto

Kevään edustakuntavaaleja lähestyttäessä on arvuuteltu, kuinka suurta roolia maahanmuutto ja ulkomaalaistaustaisten tekemiksi epäillyt väkivaltarikokset niissä näyttelevät. 

Tampereen yliopiston valtio-opin professorin Tapio Raunion mukaan valtapuolueiden tavoitteena on, ettei maahanmuutosta käytäisi keskustelua ollenkaan. 

– Suurimmat puolueet vaikenevat täysin. Siinä taustalla on ennen kaikkea se, että kysymys jakaa puolueita sisältä päin. Hiljaisuus on perinteisten valtapuolueiden etu, eivät ne halua käydä keskustelua asioista, jotka jakavat kannattajakuntaa. 

Raunio sanoo puolueiden haluavan käydä vaaleja niille turvallisten teemojen kautta.

Perinteiset valtapuolueet eivät Raunion mukaan halua käydä keskustelua asioista, jotka jakavat kannattajakuntaa. Maahanmuuttokysymys jää poliittisen kentän laidoille.

– Meillä on yhtäällä vihreät ja osin vasemmistoliitto, jotka liputtavat selkeästi monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta, ja toisaalla perussuomalaiset sekä jossain määrin siniset ulottuvuuden toisessa päässä, Raunio sanoo.

Raunion mukaan maahanmuuttoteeman nousu voi pakottaa myös valtapuolueita ottelemaan perussuomalaisten kotikentällä.

– Voidaan olettaa, että mikäli perussuomalaiset onnistuvat tai maahanmuutto sekä turvallisuustekijät nousevat muuten keskeisempään asemaan, myös valtapuolueet joutuvat omaksumaan kantoja, jotka ovat aikaisempaa kriittisempiä.

Raunion mukaan tästä ei ole vielä Suomessa nähty merkkejä, mutta Ruotsissa se nähtiin edellisissä vaaleissa.

– Ruotsin menneen syksyn vaalit hyvä esimerkki siitä, miten voi käydä, kun maahanmuutto ja siihen liittyvä rikollisuus nousevat vaaleissa keskeiseksi teemaksi. Siellähän se selkeästi hyödytti ruotsidemokraatteja.

Raunion mukaan ruotsidemokraattien menestys johti siihen, että keskusteluilmapiiri maahanmuuttajista ja monikulttuurisuudesta muokkautui varauksellisempaan ja kielteisempään suuntaan myös Ruotsin valtapuolueiden taholta.