Tiesitkö, milloin pyöräilijän on kuljettava ajoradalla? – Sähköpotkulaudalla kulkevien on noudatettava näitä sääntöjä

Liikenneturvan kyselyssä neljäsosa vastaajista uskoi virheellisesti, että jalkakäytävällä saisi pyöräillä myös aikuinen, jos ajoradan liikenne tuntuu vaaralliselta.
Liikenne

Liikenteessä tienkäyttäjien tulee käyttäytyä roolinsa mukaisesti: jalankulkijana noudatetaan jalankulun ja auton kuljettajana ajoneuvoliikenteen sääntöjä. Sähköpotkulaudalla kulkevan taas on ymmärrettävä, että laitteella kuljetaan pyöräilijää koskevia sääntöjä noudattaen.

– Kun oma rooli tiedostetaan, osataan hahmottaa myös oma paikka liikenteessä: kuljetaanko jalankulkijoille osoitetuilla väylillä, pyöräilijän reiteillä vai moottoriajoneuvoliikenteen seassa. Kun kuljetaan oman roolin mukaisesti, edesautetaan myös oman toiminnan ennakoitavuutta toisen tienkäyttäjän näkökulmasta, huomauttaa koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski Liikenneturvan tiedotteella.

Jalkakäytävä on nimensä mukaisesti tarkoitettu jalankulkijoille. Liikenneturvan kyselyssä peräti joka neljäs vastanneista uskoi virheellisesti, että aikuinenkin saa pyöräillä jalkakäytävällä, kunhan väistää jalankulkijoita, jos liikenne ajoradalla tuntuu vaaralliselta.

– Yleisesti ottaen, jos pyörätien merkkiä ei näe, on kyseessä mitä todennäköisimmin jalkakäytävä ja pyörällä tai siihen rinnastettavalla sähköisellä kulkuvälineellä, kuten sähköpotkulaudalla, on ajettava ajoradalla. Jalkakäytävällä saa ajaa pyörällä vain alle 12-vuotiaat, muiden on talutettava pyöräänsä, Tuomikoski korostaa.

Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä pyöräilijä kulkee kulkusuuntaansa nähden oikeassa reunassa ja ohittaa väylän keskeltä. Jalankulkija voi valita kumpaa reunaa kulkee. Myös tässä oli kyselyyn vastanneilla epäselvyyksiä. Kyselyn mukaan yli puolet luuli, että yhdistetyllä väylällä jalankulkijan tulee kulkea oikeanpuoleisessa reunassa.

– Laki antaa jalankulkijalle mahdollisuuden valita puolensa. Esimerkiksi lasten tai koirien kanssa kuljettaessa voi kauempana ajoradasta oleva reuna tuntua turvallisemmalta. Yhdistetyllä väylällä on tärkeää, että liikkujat huomioivat toinen toisensa. Näin pyöräilijöiden ja kävelijöiden kohtaamis- ja ohitustilanteista tulee sujuvia ja turvallisia. Pyöräilijän on kuitenkin annettava jalankulkijalle turvallinen tila, Tuomikoski muistuttaa.

Kun pyörätie ja jalkakäytävä kulkevat rinnakkain, eroteltuna esimerkiksi valkoisella viivalla, on jalankulkijalle ja pyöräilijälle omat puoliskonsa. Liikennemerkki osoittaa kumpi puoli on kävelijöille ja kumpi pyöräilijöille.