Tiesitkö, että jo kevyt liikunta parantaa sydänterveyttä? – Asia on syytä huomioida myös nuorilla

Terveys

Säännöllinen liikunta näkyy tuoreen tutkimuksen mukaan jo nuorena sydänterveydessä.

Oulun yliopiston kutsuntaikäisillä tekemässä tutkimuksessa selvisi, että jo kevyt fyysinen aktiivisuus lisää sydämen sykevaihtelua, joka kuvaa sydämen hermostollista säätelyä ja on merkki sydämen hyvästä terveydestä.

Sykevaihtelu oli tutkimuksen mukaan suurempaa paljon liikkuvilla riippumatta henkilön painoindeksistä.

Liikunta oli merkittävin sykevaihtelua selittävä tekijä.

– On tiedetty, että säännöllinen kestävyystyyppinen harjoittelu on eduksi sydänterveydelle. Nyt tiedetään siis myös, että kevytkin liikunta näkyy sydämen terveydessä jo nuorilla, tutkija Jaakko Tornberg sanoo tiedotteessa.

Sykevaihtelulla kuvataan sydämen autonomista säätelyä mittaamalla lyönnistä toiseen tapahtuvaa hienovaraista vaihtelua sykevälissä.

Korkea parasympaattisesta säätelystä syntyvä eli vagaalinen sykevaihtelu on yhteydessä hyvään sydämen autonomiseen säätelyyn, terveyteen, kehonkoostumukseen ja fyysiseen kuntoon.

Korkean intensiteetin fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan yhteydessä vagaaliseen sykevaihteluun. Aiempien tutkimusten mukaan etenkin säännöllinen kestävyystyyppinen liikunta laskee leposykettä ja nostaa vagaalista sykevaihtelua levossa.

Sen sijaan matalan intensiteetin fyysisen aktiivisuuden ja sykevaihtelun yhteydestä on ollut ristiriitaista tietoa. Väestötason tietoa etenkään nuorten miesten fyysisen aktiivisuuden yhteydestä sykevaihteluun ei ole juuri ollut saatavilla.

Tutkimus oli osa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan toteuttamaa MOPO-hanketta, jossa tutkittavina oli 3 395 oululaista kutsunnanalaista nuorta miestä vuosina 2009–2013.

Tutkittavilta mitattiin kehonkoostumus, fyysinen kunto ja sydämen sykevaihtelu. He täyttivät myös laajan terveys- ja elintapakyselyn.

Fyysistä aktiivisuutta arvioitiin kyselyssä neliportaisella asteikolla.