Teneriffalta Suomeen kotiutunut järkyttyi lentoasemien hällä väliä -meiningistä – “On vain ihme, jos joku ei saanut virustartuntaa”

Koronavirus

Lentoasemien varautuminen koronaepidemiaan on herättänyt kysymyksiä.

Kuopiolainen Airi Pulkkinen palasi vähän aikaa sitten Espanjan Teneriffalta. Pulkkisen loman aikana maahan tuli ulkonaliikkumiskielto. Po­lii­sit val­voi­vat ja kuu­lut­ti­vat au­tois­ta ko­va­ää­ni­sel­lä oh­jei­ta vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­ses­tä ja ja­koi­vat sak­ko­ja tot­te­le­mat­to­mil­le.

Pulkkinen kirjoittaa Suomenmaan mielipidepalstalla , että tilanne muuttui lentokentällä. Läh­tö­sel­vi­tyk­ses­sä vel­loi sa­to­ja, el­lei tu­han­sia eri mai­den kan­sa­lai­sia mat­ka­lauk­kui­neen. Pel­käs­tään Suo­meen läh­tö­jo­nos­sa oli 340 hen­ki­löä ja jo­no­tus kes­ti kak­si tun­tia.

– Ih­mi­set sei­soi­vat vie­ri­vie­res­sä il­man min­kään­lai­sia kas­vo­suo­jai­mia. It­sel­lä­ni ja pa­ril­la toi­sel­la oli kas­vo­mas­ki, seu­ra­sin ja kau­his­te­lin si­vus­sa mi­ten ih­mi­siä ys­ki ja ai­vas­te­li il­maan, kä­siin­sä ja jopa pyyh­ki­vät kä­sil­lään ne­nään­sä. Myös­kään kä­si­de­siä ei nä­ky­nyt mis­sään.

Kentän liu­ku­por­taat ei­vät toi­mi­neet ja ih­mi­set sul­lou­tui­vat his­siin. Lentokoneessa oli satamäärin yskijöitä pienessä tilassa ja Suo­men pääs­sä sul­lou­dut­tiin tä­pö­täy­teen siir­to­bus­siin koh­ti len­to­ter­mi­naa­lia.

Pulkkisen mukaan lentoemännät olisivat voineet kuuluttaa ohjeita. Matkatoimisto olisi voinut va­rau­tua ja myy­dä tai lah­joit­taa asi­ak­kail­leen kas­vo­suo­jai­met. 

– Lä­hi­kon­tak­tis­sa ku­ten sai­raan­hoi­dos­sa, kas­vo­suo­jai­met ovat vält­tä­mät­tö­miä. Ti­lan­ne len­to­a­se­mil­la sama, el­lei pa­hem­pi­kin. On vain ih­me, jos joku ei saa­nut vi­rus­tar­tun­taa, Pulkkinen jatkaa.