Syöpäpotilas jää usein yksin – "Kun kaikelta putoaa pohja tarvitsee tukea ja kannattelua"

Terveys

Moni syöpään sairastunut kokee yksinäisyyttä syövän toteamisen jälkeen. Vielä suurempi osa kokee jäävänsä yksin syöpähoitojen päätyttyä.

Tämä käy ilmi Syöpäjärjestöjen kyselystä, johon vastasi yli tuhat syöpään sairastunutta suomalaista. Suurin osa vastaajista oli naisia.

Peräti seitsemän kymmenestä oli tuntenut yksinäisyyttä sairastumiesn aikana ja vähintään toisinaan yksinjäämisen tunnetta oli kokenut lähes puolet vastaajista. Usein yksinäiseksi oli itsenä kokenut noin 18 prosenttia vastaajista.

Syöpähoitojen päättymisen jälkeenkin yli puolet oli tuntenut jäävänsä yksin ja 35 prosenttia koki näin usein.

– Huolestuttavaa on, että joka toinen syöpään sairastanut on kokenut yksinäisyyttä toisinaan tai usein. Etenkin yksin elävien tilanne on nyt koronavirusaikana hankala, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen toteaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että syöpäjärjestöt tarjoavat tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen koko maassa.

– Meillä on ammattilaisia ja vertaistukihenkilöitä, jotka kuuntelevat, auttavat ja välittävät.

Kyselyn perusteella muiden osoittamalla välittämisellä on suuri merkitys.

– Kun kaikelta putoaa pohja ja tulee totaalinen hallinnan menetys, silloin tarvitsee kaikenlaista tukea ja kannattelua, eräs vastaajista totesi.

Toinen kertoi, ettei yksin jaksa millään.

– Sairauden aikana tarvitsee etenkin henkistä tukea ja kannattelua. Myös terveydenhuollon ammattilaisten antama tuki on erittäin tärkeää.

Kyselyn perusteella välittämistä toivotaan eniten elämänkumppanilta sekä perheeltä ja sukulaisilta. Myös ystävien ja terveydenhuollon ammattilaisten tuki on erittäin tärkeää. Kysely paljastaa kuitenkin, etteivät sairastuneiden odotukset välittämisestä aina tule täytetyksi.

Tärkeimmiksi välittämisen teoiksi kyselyssä nimettiin kuuntelu ja läsnäolo, yhteydenotto vaikkapa puhelimitse, huumori ja elämänilo, käytännön apu ja yhteinen tekeminen.