Suomen Yrittäjien Pentikäinen ei leimaa koko siivousalaa – “Tuomiot antaa oikeuslaitos, ei media“

Siivousala

Helsingin Sanomat kertoi uutisessaan, että moni yritys riistää ja hyväksikäyttää siivoojiaan ilman seuraamuksia.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan, ettei halua leimata koko siivousalaa, vaan uskoo, että valtaosa yrityksistä toimii asiallisesti. Hän korostaa, että kaikkien Suomessa toimivien yritysten on toimittava lakien ja säädösten mukaisesti.

– Jos yritys syyllistyy väärinkäytöksiin ja rikoksiin, niihin on puututtava. Se on viranomaisten tehtävä ja vastuu. Poliitikkojen tehtävä on antaa viranomaisille riittävät valtuudet. Tuomiot antaa oikeuslaitos, ei media, Pentikäinen kirjoittaa.

Pentikäisen mukaan koko yhteiskunnan, kaikkien työntekijöiden ja oikein toimivien yritysten etu on, että väärinkäytöksiin puututaan ja ne kitketään pois.

– On keskeistä, että hankintaosaamiseen panostetaan – niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella. Halvin hankinta on harvoin paras hankinta, hän kirjoittaa.

HS:n jutun esiin tuomilla epäkohdilla ei ole Pentikäisen mukaan mitään tekemistä paikallisen sopimisen kanssa. Siivousalalla paikallinen sopiminen on hänen mukaansa hyvin rajattua ja ammattiyhdistysliike on vahva.

– Suomalainen työmarkkinasysteemi kohtelee kaltoin kaikkein hauraimmassa työmarkkina-asemassa olevia, jotka ovat monesti ulkomaalaisia. Tämä on ollut nähtävillä jo pitkään, hän summaa.

Pentikäisen mukaan työmarkkinoilla hauraimmassa asemassa olevien tukemiseksi tarvitaan viranomaisvalvonnan tehostamista, riittävien valtuuksien antamista ja lakimuutoksia.

Yrittäjät on esittänyt lakiin kirjattua minimipalkkaa.

Jos estiys toteutuisi, palkanmaksajat ja -saajat tietäisivät, mitä vähintään on maksettava ja saatava. Yrittäjät haluaisi myös, että ansioturva tulisi kaikille työttömyysvakuutusmaksua maksaville.

Kommentit (2)

  • Lukija9

    Pentikäinen, sinä tiedät, että median tehtävänä on nostaa pintaan pinnan alla rehoittavat vääryydet, jopa ihmiskauoan. Ja toden totta tuomioistuinten tulee rangaista väärinkäytöksistä ja ihmisyyttä halveksivista rikoksista. Pelottelu ja uhkailu kuuluvat siihen kategoriaan, joita tulee käsitellä rikoksina.

  • Lukija26

    Medialla on oma roolinsa tuoda esille epäkohdat ,mutta olen Suomen yrittäjien puheenjohtaja Mika Pentikäisen kanssa samaa mieltä ,että kaiki yrittäjät eivät ole niitä ,joilla on asiat näin kuten on lehdistössä annettu monesti ymmärtää ? Sitä varten on työvoimaviranomaiset ,jotka valvovat myös näitä asioita yhdessä työnantajien yrittäjien kanssa . Näitä epäkohtia joita on ollut myös ulkomaalaisten ja pakolaisten kotouttamisessa ,ts. työllistämisessä pitää hoitaa kokonaisvaltaisesti . Hyvä esitys Hallitukselta on kausityöntekijöille mm. mansikanpoimintaan myönnettyjen lupien helpottamisesta mm. pakolaisilta ja maahanmuutajilta . Se aika konkreettisessa työssä ja myös kansainvälisessä ilmapiirissä edesauttaa ,tätä ihmisryhmää sopeutumaan tähän maahamme ja antaa myös jatkomahdollisuuksia sijoittua työelämään ,jokaisen osalla omien kykyjen ja halujensa mukaisesti . Myös yrittäjiä ,jotka tämän mahdollisuuden järjestävät on myös tuettava ja kannustettava sekä helpotettava työssä oppimisen kuluissa ,joita myös tulee . Myös AY – kentän ymmärrystä työpaikoilla sopimisesta pitäisi huomattavasti helpottaa , ammattimieheksi ja naisiksi tullaan vain työn ja opiskelun kautta . Yhdessä toimien pärjäämme . Tässä ajatuksiani (45v- työkokemuksella ja 15.v vuotiaana työelämään aloittanut vieläkin aktiivinen ajattelija , onnellinen eläkeläinen , vieläkin työhaluinen (74v)) . Kaikkenlaista työtä jonka itse hankkii edelleen kunnioittava suomen kansalainen .

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen