Suomen Yrittäjät vaativat yhä lakia paikallisesta sopimisesta

Yrittäjät

Suomen Yrittäjien (SY) työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa, että työehtosopimuksissa on nykyisillään erittäin vähän paikallisen sopimisen mahdollistamia määräyksiä ja niistäkin suurin osa on sellaisia, joilla ei merkittävästi voida vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn.

– Peräänkuulutettu evoluutio on kestänyt jo vuosikymmeniä ja tuottanut työpaikkasopimisen edistämisessä laihan tuloksen, Maikkula kommentoi.

Suomenmaan pääkirjoituksessa (16.8.) ihmeteltiin, että yrittäjät eivät näytä uskovan paikallisen sopimisen edistämiseen vähittäisen kehityksen eli evoluution kautta.

– Sen sijaan SY haluaa revoluutiota, vallankumousta. Hallituksen ja eduskunnan pitäisi heidän mielestään räjäyttää nykyinen sopimusjärjestelmä lainsäädännön kautta, pääkirjoitus arvioi viitaten järjestön toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen haastatteluun Maaseudun Tulevaisuudessa.

Makkula jatkaa, että Suomen työehtojen sääntelyjärjestelmä on joustamaton ja palkanmuodostus maailman jäykintä.

– Päätöksentekijöiden on kysyttävä, onko Suomella varaa odottaa sellaisten ratkaisujen tekemistä, jotka on muissa maissa kyetty tekemään jo aikoja sitten.

– Minun on mahdotonta pitää vallankumouksellisena sitä, että demokraattisesti valitut kansanedustajat käyttävät Suomen perustuslain heille antamaa lainsäädäntövaltaa tavalla, joka lisää ihmisten vapautta sopia itseään koskevista asioista, Makkula sanoo.

Pääkirjoituksessa ihmeteltiin myös sitä, että Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopimista koskevan kompromissin, joka olisi mahdollistanut työehtosopimuksiin sisältyvien joustojen soveltamisen myös järjestäytymättömissä yrityksissä.

Yrittäjien Makkulan mielestä demokratiaa ei ole se, että vähemmistö voi valita enemmistölle edustajan työpaikkasopimiseen eikä yhdenvertaisuutta se, että vain työntekijäliittoon kuuluvat työntekijät voivat osallistua edustajan valintaan.

– Tällainen malli olisi omiaan lisäämään työpaikan ristiriitoja ja estämään tehokasta sopimista ja yhteisen näkemyksen löytämistä.

Yrittäjien työmarkkinajohtaja myös toteaa että mitään syytä ei ole kerrottu sille, miksi Suomen Yrittäjien kompromissiesitys hylättiin.

– Sen mukaan paikallisen sopimisen osapuoleksi kävisi luottamusmiehen ohella myös työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu, koko henkilöstö tai henkilöstön valitsema edustaja, Makkula sanoo.

Ei kommentteja

Voit kommentoida kirjauduttuasi palveluun. Tarvitset kirjautumiseen Suomenmaa-tunnuksen