Suomen puuston kasvu on hidastunut – männyn kasvun vähentyminen näkyy etenkin Pohjois-Suomessa

Metsät

Suomen puuston kasvu on hidastunut, kertovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsien inventoinnin tulokset. Puuston määrä on yhä lisääntynyt, mutta aiempaa hitaammin.

Arvio puuston vuotuisesta kasvusta vuosina 2014–2020 on uusimpien mittausten mukaan 103,5 miljoonaa kuutiometriä, joka on 4,3 miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuotuinen kasvu 2009–2018.

Kaikki metsien inventoinnin tulokset ovat otantaan perustuvia, joten tuloksiin sisältyy otannasta aiheutuvaa vaihtelua. Luken mukaan kasvutuloksen pieneneminen on niin selvä, ettei otantavirhe selitä sitä.

Vuosien 2019 ja 2020 mittausten mukaan puuston määrä Suomessa on 2,505 miljardia kuutiometriä, joka on 30 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosien 2014–2018 mittauksissa.

Viime vuosikymmeninä sekä männyn, kuusen että lehtipuuston määrä Suomessa on lisääntynyt.

Männyn kasvu on vähentynyt. Etelä-Suomessa puuston kokonaiskasvu on pysynyt ennallaan, sillä kuusen kasvun lisäys on kompensoinut männyn kasvun vähenemistä. Pohjois-Suomessa männyn kasvun vähentyminen näkyy enemmän.

Pohjois-Suomen metsien kasvun pienenemisen taustalla on myös se, että suuri osa metsistä on jo ohittanut ikävaiheen, jossa puuston kasvu on nopeinta.

– Puuston kasvun tasaantumista on osattu odottaa, mutta tarvitaan lisätutkimusta männyn kasvun alenemisen syistä, kun kasvukauden pituus tai lämpösumma ei ole kehittynyt kasvun kannalta huonoon suuntaan, kertoo tiedotteessa valtakunnan metsien inventointeja johtava Kari T. Korhonen Lukesta.

Luken mukaan metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeän kuolleen puun määrä on edelleen lisääntynyt Etelä-Suomessa. Kuollutta puuta on Etelä-Suomessa nyt keskimäärin 4,9 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla.

Pohjois-Suomessa sekä suojelualueilla että talousmetsissä aiemmin havaitun kuolleen puun määrän vähenemisen kerrotaan pysähtyneen.