Suomen Poliisijärjestöjen Liitto: Väkivalta poliisia kohtaan on raaistunut – ”Riittävä henkilöstömäärä on myös työturvallisuuskysymys”

Poliisi

Väkivalta poliisia kohtaan on lisääntynyt ja raaistunut. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) kertoo.

Työmäärä ja työn kuormittavuus ovat kasvaneet samalla kun henkilöstömäärä on vähentynyt. Riittävä henkilöstömäärä on edellytys poliisien työturvallisuudelle, työssä jaksamiselle ja koko sisäisen turvallisuuden ketjun toimivuudelle, SPJL:n valtuusto korostaa.

Poliisiin kohdistunut väkivalta on tilastojen mukaan kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Samanaikaisesti väkivalta on monimuotoistunut ja raaistunut.

Viimeisten kuukausien aikana poliisiin on kohdistunut vakavaa väkivaltaa Jyväskylässä, Porvoossa ja Kuopiossa. Yksi poliisi on lisäksi loukkaantunut vakavasti liikennevalvontatehtävissä.

Poliisin toisinaan jopa viikoittain kohtaamat väkivaltatilanteet asettavat haasteita työssä jaksamiseen.

– Kenenkään ei pidä sietää väkivaltaa ammattinsa vuoksi, eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä toimintamallina poliisia kohtaan, korostaa SPJL:n valtuuston varapuheenjohtaja Leena Leppälä.

Poliisin henkilöstömäärä on kuluneiden vuosien aikana vähentynyt. Poliisi suorittaa enemmän hälytystehtäviä kuin aiemmin, entistä vähemmällä henkilöstöllä. Erityisesti pitkien välimatkojen alueella tukipartion saaminen on vaikeaa.

– Riittävä henkilöstömäärä on myös työturvallisuuskysymys, Leppälä painottaa.

Viime aikoina on uutisoitu jengiväkivallan lisääntymisestä Ruotsissa. Länsinaapurin lähiöiden tilannetta seurataan SPJL:ssa huolestuneina. Viitteitä vastaavasta kehityksestä on poliisijärjestön mukaan myös Suomessa.

– Suomen on puututtava ongelmiin ajoissa, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen kierre tulee katkaista. Riittävä henkilöstömäärä mahdollistaisi poliisin kyvyn lisätä ennalta estävää toimintaa ja viranomaisyhteistyötä, mikä on omiaan vahvistamaan sisäistä turvallisuutta, Leppälä toteaa.

Työmäärän lisääntyminen koskettaa koko sisäisen turvallisuuden ketjua – poliisia, hätäkeskuslaitosta ja oikeusministeriön hallinnonalaa. Tämä näkyy henkilöstön jaksamisessa.

Yhä useampi työntekijä uupuu työssään, mikä heijastuu väistämättä kansalaisille tarjottaviin palveluihin, poliisijärjestö toteaa.

– Henkilöstön huoli on otettava vakavasti. Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee panostaa tosissaan, Leppälä painottaa.

Leppälän mukaan henkilöstöä lisäämällä vähennettäisiin myös työmäärästä aiheutuvaa kiirettä ja uupumusta, kun työ jakautuisi tasaisemmin useammalle tekijälle. 

Maan hallitus on luvannut nostaa poliisien määrää 300:lla yhteensä 7500:aan.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto kertoo jatkavansa ponnisteluja poliisien määrän nostamiseksi vähintään 7 850 poliisimieheen. Liitto ajaa jäsenistönsä etuja myös työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevissa asioissa.