Suomalaisten arviot hyvästä hoidosta ovat laskeneet – julkiset sairaalat keräävät eniten hyviä mainintoja

Sote

Suomalaisten arviot hyvästä hoidosta ovat laskeneet, kertoo tuore Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKS:n tutkimus.

Kaikkein selvimmin on hyvän hoidon arvioissa ovat pudonneet kunnalliset terveyskeskukset. Pudotusta vuonna 2015 tehtyyn vastaavaan selvitykseen on 12 prosenttiyksikköä.

Yksityisissä terveyskeskuksissa vastaava lasku on kahdeksan prosenttiyksikköä, yksityisissä sairaaloissa kuusi ja julkisissa sairaaloissa neljä prosenttiyksikköä.

Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että hyvää hoitoa saa Suomessa kaikkialla, erityisesti siellä, missä terveyspalveluja itse käyttää.

Julkiset sairaalat ja yksityiset terveysasemat saivat hieman enemmän hyviä mainintoja kuin kunnalliset terveyskeskukset ja yksityiset sairaalat.

Julkisille sairaalat saivat hyviä mainintoja 59 prosentilta vastaajista, yksityiset terveysasemat 54 prosentilta, kunnalliset terveyskeskukset 49 prosentilta ja yksityiset sairaalat 48 prosentilta.

Julkisia palveluja käyttävistä vastaajista kolme viidestä arvioi julkiset sairaalat ja terveyskeskukset hyvän palvelun kärkeen. Yksityisten terveyskeskusten ja sairaaloiden hoidon heistä arvioi hyväksi vain kaksi viidestä. 

Vastaavasti yksityisiä palveluja käyttävistä lähes kolme neljästä korostaa yksityisten terveyskeskusten hyvää hoitoa ja vain yksi kolmesta julkisten terveyskeskusten. Sen sijaan julkisten ja yksityisten sairaaloiden hoidon hyvyydessä he eivät näe eroja. 

Yksityisiä palveluja ensisijaisesti käyttäneet ovat hieman tyytyväisempiä kuin kunnallisia palveluita käyttäneet. 

Vähintään melko tyytyväisiä yksityisiin terveyspalveluihin on yhdeksän kymmenestä (93 prosenttia), työnantajien tarjoamiin yksityisiin palveluihin neljä viidestä (82 prosenttia) ja kunnallisiin terveyspalveluihin kolme neljästä (76 prosenttia) kyseisten palvelujen ensisijaisesta käyttäjästä.

KAKS:n mukaan tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon se, että arvioitsijat ovat rakenteellisesti erilaisia. Kunnallisia palveluita käyttävät etenkin eläkeläiset ja ikääntyneet, yksityisiä palveluita työelämässä mukana olevat palkansaajat.